Nagroda NCN 2021 dla dr. Pawła Polkowskiego

Dr Paweł Polkowski z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW i Muzeum Archeologicznego w Poznaniu jest jednym z laureatów Nagrody Narodowego Centrum Nauki 2021. Nagrodę otrzymał w kategorii nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.

Nagroda Narodowego Centrum Nauki to wyróżnienie przyznawane uczonym do 40. roku życia  za znaczące osiągnięcia naukowe, dokonane w ramach badań podstawowych prowadzo­nych w Polsce, udokumentowane publikacjami afiliowanymi w polskiej jednostce nauko­wej. Dr Paweł Polkowski został nagrodzony za badania nad sztuką naskalną w oazie Dachla w Egipcie, w które jest zaangażowany od 2011 roku.

Laureatowi serdecznie gratulujemy!

Czytaj więcej o dr. Pawle Polkowskim

Czytaj więcej o Oazie Dachla