Paweł Polkowski

Zainteresowania badawcze:

 • Sztuka naskalna Afryki Północnej od prahistorii po czasy nowożytne
 • Magia i religia w dolinie Nilu
 • Archeologia oaz egipskich
 • Kolonizacja faraońska obszarów Pustyni Zachodniej
 • Graffiti w Egipcie i Nubii od III tys. BC po współczesność
 • Szlaki i trakty wschodniej Sahary w starożytności
 • Teoria w archeologii i antropologii kulturowej
 • Animizm i tzw. zwrot ontologiczny w humanistyce
Kariera zawodowa

Wykształcenie

2015 Praca doktorska na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. Sztuka naskalna jako element krajobrazu kulturowego Oazy Dachla pod kierunkiem prof. Włodzimierza Rączkowskiego.

2009 Praca magisterska na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. Miejsca naturalne w archeologicznych krajobrazach Nubii pod kierunkiem prof. Włodzimierza Rączkowskiego.

Stanowiska i funkcje

od 2020 Adiunkt w Centrum Archeologii Śódziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego

2019–2020 Staż podoktorski w Kairze w ramach wspólnego programu CAŚ UW oraz Institut français d’archéologie orientale (IFAO).

od 2009 Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, kierownik Pracowni Sztuki Naskalnej, obecnie na stanowisku kustosza.

Projekty badawcze

od 2019 Kierownik międzynarodowego projektu badawczego Dakhleh Oasis Project (DOP), który zrzesza szereg misji archeologicznych, a także konserwatorskich, epigraficznych, antropologicznych, geologicznych, czy lingwistycznych, pracujących na obszarze oazy Dachla w Egipcie.

od 2017 Kierownik projektu pt. „Skały w ruchu. Badania nad petroglifami Oazy Dachla w kontekście ścieżek, dróg i mobilności”, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 12 (2016/23/D/HS3/00805). Projekt realizowany w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.

od 2016 Kierownik misji Petroglyph Unit of the Dakhleh Oasis Project (PUDOP), prowadzącej badania sztuki naskalnej na Pustyni Zachodniej w Egipcie.

2013–2015 Kierownik projektu pt. „Sztuka naskalna jako element krajobrazu kulturowego Oazy Dachla” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu ETIUDA 1 (2013/08/T/HS3/00355).

2012–2016 Kierownik projektu pt. „W przestrzeni palimpsestu. Sztuka naskalna w archeologicznych krajobrazach Oazy Dachla”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM 1 (2011/01/N/HS3/05994). Projekt realizowany w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.

Inne badania archeologiczne

od 2020 Wykonawca w projekcie: “’Dobry Pasterz’ z Masida. Obraz w kontekście zmieniającego się krajobrazu kulturowego Trzeciej Katarakty Nilu”, (Sudan) finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki (UMO-2019/35/B/HS3/02440); kierownik projektu: dr Dobrochna Zielińska (Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego).

od 2019 Konsultant ds. sztuki naskalnej w projekcie Gebel el-Silsila Project (Egipt), kierowanym przez dr Marię Nilsson (Lund University) i Johna Warda.

2011–2014 Dokumentalista w badaniach sztuki naskalnej Misji Petroglyph Unit of the Dakhleh Oasis Project (Egipt) pod kierownictwem prof. Michała Kobusiewicza (IAIE PAN).

2010 Dokumentalista w badaniach wykopaliskowych w Selib (Sudan) pod kierownictwem prof. dr hab. Bogdana Żurawskiego (IKŚiO PAN).

2010 Dokumentalista w badaniach wykopaliskowych w Hagar El-Beida (Sudan) pod kierownictwem dra Marka Chłodnickiego (MAP).

2008–2011 Uczestnik projektu: „Fortece Sudanu”. Projekt finansowany przez UAM w Poznaniu, Fundację Patrimonium oraz osoby prywatne.

2007–2009 Udział w szeregu badań i nadzorów archeologicznych jako dokumentalista, m.in. pod  Grodziskiem Wlkp., Szamotułach, Radziejowie, Wejherowie.

2006 Dokumentalista w ratowniczych badaniach archeologicznych w Djakovie (Chorwacja); badania prowadzone w ramach budowy autostrady A5.

2005–2006 Udział w ratowniczych badaniach archeologicznych w rejonie Czwartej Katarakty Nilu (Sudan). Prace na stanowiskach w Hagar el-Beida oraz Shemkhiya. Kierownik prac: dr Marek Chłodnicki (MAP) oraz prof. dr hab. Bogdan Żurawski (IKŚiO PAN).

20042007 Uczestnictwo w badaniach wykopaliskowych w Śmiardowie Krajeńskim pod kierownictwem dra Jarosława Roli (Muzeum Okręgowe w Pile).

Stypendia, granty, nagrody

Granty

od 2017 Grant na projekt pt. „Skały w ruchu. Badania nad petroglifami Oazy Dachla w kontekście ścieżek, dróg i mobilności”, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 12 (2016/23/D/HS3/00805). Projekt realizowany w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.

2013–2015 Grant na projekt pt. „Sztuka naskalna jako element krajobrazu kulturowego Oazy Dachla” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu ETIUDA 1 (2013/08/T/HS3/00355).

2012–2016 Grant na projekt pt. „W przestrzeni palimpsestu. Sztuka naskalna w archeologicznych krajobrazach Oazy Dachla”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM 1 (2011/01/N/HS3/05994). Projekt realizowany w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.

Stypendia

2019–2020 Staż podoktorski w Kairze w ramach wspólnego programu Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW oraz Institut français d’archéologie orientale (IFAO).

2018–2020 Stypendium dla wybitnych młodych naukowców przyznane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2018 Miesięczne stypendium Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze.

2013–2014 Stypendium w ramach projektu pt. „Sztuka naskalna jako element krajobrazu kulturowego Oazy Dachla” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu ETIUDA 1 (2013/08/T/HS3/00355). 3-miesięczny staż realizowany na Uniwersytecie w Kolonii (Niemcy).

2013–2014 Stypendium Urzędu Miasta Poznania dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego na rok 2013/2014.

Bibliografia naukowa

Książki

2019 Chłodnicki, M. & Polkowski, P.L. Gdy Sahara była zielona. Polskie badania archeologiczne nad prahistorią Afryki Północnej. Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

2016 Polkowski, P.L., Krajobraz i sztuka naskalna. W palimpseście egipskiej Oazy Dachla. Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

Rozdziały w książkach

2020 Polkowski, P.L., World of images or imaginary world? Rock art, landscape and agency in the Western Desert of Egypt. in: S. Dirksen & L. Krastel (red.), Epigraphy through Five Millennia: Texts and Images in Context, SDAIK 43. Kair: DAI, 255-284.

2019 Polkowski, P.L., “Seth on rocks: the rock art imagery in Dakhleh Oasis of the Pharaonic period”. in: G.E. Bowen & C. Hope (red.), Oasis Papers 9. A Tribute to Anthony J. Mills after Forty Years of Research in Dakhleh Oasis. Oxford: Oxbow Books, 143-170.

2019 Polkowski, P.L., “Ladies, Sandals and Giraffes. Four Decades of Rock Art Research by the Dakhleh Oasis Project”. in: G.E. Bowen & C. Hope (red.), Oasis Papers 9. A Tribute to Anthony J. Mills after Forty Years of Research in Dakhleh Oasis. Oxford: Oxbow Books, 9-24.

2018 Polkowski, P.L., “Egyptian rock art”. in: C. Smith (red.) Encyclopedia of Global Archaeology. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-51726-1_3334-1

2018 Polkowski, P.L., “A tale of giraffe. On enigmatic composition from site 04/08 in the central Dakhleh Oasis, Egypt”. in: J. Kabaciński, M. Chłodnicki, M. Kobusiewicz & M. Winiarska-Kabacińska (red.), Desert and the Nile. Prehistory of the Nile Basin and the Sahara. Papers in honour of Fred Wendorf. Studies in African Archaeology 15, 687-706. Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

2018 Polkowski, P.L., “Feet, sandals and the animate landscapes. Some considerations on the rock art of the Dakhleh Oasis, Egypt”. in: D. Huyge & F. Van Noten (red.), What Ever Happened to the People? Humans and Anthropomorphs in the Rock Art of Northern Africa, 371-395. Brussels: The Royal Academy for Overseas Sciences and the Royal Museums of Art and History.

2017 Polkowski, P.L., „Dialogi na pustynnych skałach. Z rozważań nad mocą sprawczą sztuki naskalnej na obszarach wschodniej Sahary”. in: A. Rozwadowski (red.), Sztuka naskalna – polskie doświadczenia badawcze, 105-138. Warszawa-Toruń: Polski Instytut Studiów Nad Sztuką Świata.

2016 Polkowski, P.L., “Rock Art”. in: M. Chłodnicki (red.), Archaeology of the Sudan, 279-302. Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

2015 Polkowski, P.L., “Meanders of interpretation: Interpreting the meandering lines”. in: J. Kabaciński, M. Chłodnicki & M. Kobusiewicz (red.), Hunters-Gatherers and Early Food Producing Societies in Northeastern Africa, 297-334. Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

2014 Rozwadowski A., E. Kuciewicz, P.L. Polkowski, „Afrykańska sztuka naskalna w polskich doświadczeniach badawczych. Między praktyką a teorią”. in: S. Szafrański et al. (red.), Sztuka Afryki w kolekcjach i badaniach polskich, 345-368. Muzeum Narodowe w Szczecinie.

Artykuły naukowe

2020 Polkowski, P.L., “Animal Hill. A large prehistoric rock art site CO178 in the central Dakhleh Oasis, Egypt”. Archaeologia Polona 58: 289-310. DOI: https://doi.org/10.23858/APa58.2020.017

2018 Witkowski, P. & Polkowski, P.L., „Obrazowanie z przekształceniem odbicia. Charakterystyka i zastosowanie metody”. Fontes Archaeologici Posnanienses 54: 213-234.

2018 Polkowski, P.L., “Oasis bestiarum. Animals in Dakhleh Oasis rock art”. Afrique: Archéologie & Arts 14: 11-40. DOI: https://doi.org/10.4000/aaa.1682

2018 Hamdeen, H.M. & Polkowski, P.L., „Rock art in Wadi Gorgod in the Western Third Cataract Region”. Der Antike Sudan 29: 17-38.

2018 Polkowski, P.L. & Witkowski, P., „Obrazowanie z przekształceniem odbicia. O fotograficznej metodzie dokumentacji i analizy zabytków”. Muzealnictwo 59: 54-62. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.0619

2018 Polkowski, P.L., “Working on rock art in the Dakhleh Oasis. Some thoughts on threats to petroglyphs and possibilities of research in the Western Desert, Egypt”. African Archaeological Review 35(2): 191-210. DOI: https://doi.org/10.1007/s10437-018-9295-1

2015 Kuciewicz E., Polkowski, P.L., & Kobusiewicz, M., “Dakhleh Oasis Project, Petroglyph Unit: Seasons 2012 and 2013”. Polish Archaeology in the Mediterranean 24(1): 275-296. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.9913

2015 Polkowski, P.L., The Life of Petroglyphs: A Biographical Approach to Rock Art in the Dakhleh Oasis, Egypt. American Indian Rock Art 41: 43-55.

2014 Kuciewicz E., Polkowski, P.L., & Kobusiewicz, M., “Dakhleh Oasis Project, Petroglyph Unit: rock art research 2011”. Polish Archaeology in the Mediterranean 23(1): 229-244.

2013 Polkowski, P.L, Kuciewicz, E., Jaroni, E., & Kobusiewicz, M., „Rock art research in the Dakhleh Oasis, Western Desert (Egypt). Petroglyph Unit. Dakhleh Oasis Project”. Sahara 24: 101-118.

2013(2016) Polkowski, P.L & Drzewiecki, M., “Fortified Sites in the Area of the Fifth and Sixth Cataract in Contexts. Preliminary Reflections”. Gdańsk Archeological Museum African Reports 8: 79-92.

2012 Polkowski, P.L & Kobusiewicz, M., „Badania nad sztuką naskalną w Oazie Dachla (Pustynia Zachodnia, Egipt). Stanowisko 06/09”. Fontes Archaeologici Posnanienses 48: 236-248.

Konferencje

Czynny udział

Czynny udział
2019 Stone Canvas. Towards a better integration of ‘rock art’ and ‘graffiti’ studies in Egypt and Sudan, 10-12.11.2019 r., Kair, Egipt.
Referat: Rock Art and Graffiti. Together or Apart.
2019 Twelfth International Congress of Egyptologists, 3-8.11.2019 r. Kair, Egipt.
Referat: Inscribed Desert. Dynastic and Graeco-Roman rock art in Dakhleh Oasis.
2019 International Symposium: Society and Subsistence in the Prehistory of Northeastern Africa, 1-4.07.2019 r. Poznań.
Referat: CO178: The largest prehistoric rock art site in the central Dakhleh Oasis.
2019 Clamour from the Past: Graffiti, Rock Inscriptions and Secondary Epigraphy from Ancient Egypt, 15-17.06.2019 r. Kair, Egipt.
Referat: The power of pictures. Some notes on the relational character of dynastic and post-dynastic rock art in the landscape(s) of Dakhleh Oasis.
2019 SAA 84th Annual Meeting, 10-14.04.2019 r. Albuquerque, NM, USA.
Referat: Rock Art Research in Dakhleh Oasis, Egypt. Content, Methods, and Interpretations.
2018 Deserts, Lakes, Rivers: Similarity and diversity in Pre-protohistoric Egypt, 14-15.10.2018 Kair, Egipt.
Referat: Prehistoric rock art of Dakhleh Oasis: Selected issues and ideas.
2018 The 15th Congress of PanAfrican Archaeological Association for Prehistory and Related Studies, 10-14.09.2018 Rabat, Maroko.
Referat: On African dimension of Egypt’s Dakhleh Oasis prehistoric rock art.
2018 20th International Rock Art Congress IFRAO, 29.08.-02.09.2018 Darfo Boario, Włochy.
Referaty: 1) The current state of rock art research in the Dakhleh Oasis; 2) Rock art in the landscapes of motion. The case of Egypt’s Western Desert.
2018 The Ninth International Conference of the Dakhleh Oasis Project, 10-13.06.2018 r. Prato, Włochy.
Referaty: 1) An overview of the study of rock art in Dakhleh Oasis. History of research, rock art traditions, and interpretational issues; 2) The current state of rock art research in the Dakhleh Oasis.
2018 Polskie badania nad prahistorią Afryki północno-wschodniej. Nowe odkrycia i idee, 22.05.2018 r. Poznań.
Referat: Przedstawienia zoomorficzne w sztuce naskalnej Oazy Dachla w Egipcie.
2017 Polskie badania nad prahistorią Afryki północno-wschodniej. Nowe odkrycia i idee, 30-31.05.2017 Poznań.
Referat: Sztuka naskalna Oazy Dachla. Charakterystyka, problemy i perspektywy.
2017 Bayuda and its Neighbours. The Archaeology of the Bayuda Desert. Second International Bayuda Conference, 12-14.10.2017 r., Gdańsk.
Referat: Where desert begins. Some preliminary thoughts on rock art from the Fourth Cataract region.
2016 African Rock Art: research, digital outputs and heritage management, 4-5.11.2016 Londyn, Wielka Brytania.
Referat: Working on the rock art in the Dakhla Oasis, Egypt. Some thoughts on threats to petroglyphs and possibilities of the research.
2015 What Ever Happened to the People? Humans and Anthropomorphs in the Rock Art of Northern Africa, 17-19.IX.2015 Bruksela, Belgia.
Referat: Feet and sandals: Metonymies for human beings? Some considerations based upon findings from Dakhleh Oasis, Egypt.
2015 8th Dakhleh Oasis Project Conference: Archaeology of the Egyptian Western Desert: New Ideas and Concepts, 6-8.VII.2015 Kraków.
Referat (z E. Kuciewicz): What’s new in rock art of Dakhleh Oasis? An overview of findings in the eastern and central parts of Dakhleh.
2015 Desert and the Nile. Late Prehistory of the Nile Basin and the Sahara, 1-4.VII.2015 Poznań.
Referat: Re-thinking animals, humans and rock art in the Dakhleh Oasis, Egypt.
2015 II ogólnopolskie seminarium naukowe: Sztuka naskalna w perspektywie globalnej, 24.IV.2015 Poznań.
Referat: Ludzie, zwierzęta i sztuka naskalna w Oazie Dachla w okresie środkowego holocenu.
2014 Polskie badania nad prahistorią Afryki północno-wschodniej. Nowe odkrycia i idee, 27.V.2014 Poznań.
Referat: Prahistoryczna sztuka naskalna Oazy Dachla. Stan i perspektywy badań.
2014 The First International Conference on Rock Art in the Negev Desert and Beyond, 27-28.III.2014 Sde Boker, Izrael.
Referat: The petroglyphs of the Central Dakhleh Oasis (Egypt): an overview.
2013 XXV Valcamonica Symposium 2013: Art as a source for history, 20-26.IX.2013 Capo di Ponte, Włochy.
Referat: A palimpsestic character of the Dakhleh Oasis rock art.
2013 IFRAO meeting 2013: Ancient hands around the world, 26-31.V.2013 Albuquerque, Nowy Meksyk, USA.
Referat: Rock-art dialogues in the Dakhleh Oasis, Western Desert, Egypt
2012 7th International Conference of the Dakhleh Oasis Project: New Developments in the Archaeology of the Egyptian Western Desert and its Oases, 20-24.VI.2012 Leiden, Holandia.
Referat: Places and Spaces. Rock art in the Dakhleh Oasis.
2012 Sztuka naskalna w perspektywie polskich doświadczeń badawczych, 13-14.IV.2012 Poznań.
Referat: Krajobraz-miejsce-palimpsest. Refleksje na temat interpretacji sztuki naskalnej Oazy Dachla.
2011 Origin and Early Development of Food Producing Cultures in Northeastern Africa – 30 years later, 3-7.VII.2011 Poznań.
Poster: Places of dialogue? An example of rock-art site in the Dakhleh Oasis.
2011 VIII Konferencja Nubiologiczna, 24-26.VI.2011 Gdańsk.
Referat: Wokół fortec. Badania powierzchniowe w rejonie V i VI katarakty w ramach projektu Fortece Sudanu.
2010 Sztuka Afryki w kolekcjach i badaniach polskich, 15-17.XI.2010 Szczecin.
Referat (z A. Rozwadowskim i E. Kuciewicz): Afrykańska sztuka naskalna w polskich doświadczeniach badawczych.

Organizacja

2020–2022 Członkostwo w komitecie naukowym konferencji poświęconej badaniom saharyjskiej sztuki naskalnej, organizowanej przez S. Hendrickxa (MADFaculty, Genk) i W. Claesa (Royal Museums of Arts and History, Brussels), która odbędzie się latem 2022 r. w Brukseli.
2019 Organizacja międzynarodowej konferencji PCMA-IFAO pt. Stone Canvas. Towards a better integration of ‘rock art’ and ‘graffiti’ studies in Egypt and Sudan, 10-12.11.2019 r., Kair, Egipt.
2018 Organizacja i prowadzenie dwóch sesji podczas kongresu IFRAO 2018: 1) Current Research in the Rock art of the Eastern Sahara (razem z: Paolo Medici, Maria Carmela Gatto, Heiko Riemer, Frank Förster); 2) Rock art in landscape of motion (razem z: Heiko Riemer, Frank Förster). Darfo Boario (Włochy) 29.08-02.09.2018.
2015 Współorganizacja drugiej ogólnopolskiej konferencji na temat sztuki naskalnej pt. „Sztuka naskalna w perspektywie globalnej” w Poznaniu 24 kwietnia 2015 r.
2012 Współorganizacja pierwszej ogólnopolskiej konferencji na temat sztuki naskalnej pt. „Sztuka naskalna w perspektywie polskich doświadczeń badawczych” w Poznaniu w dniach 13-14 kwietnia 2012 r.

Członkostwo w organizacjach naukowych
 • Członek-korespondent Heinrich Heinrich-Barth-Institut z siedzibą w Kolonii (Niemcy)
 • Australian Rock Art Association (AURA)
 • L’Association des Amis de l’Art RupestreSaharien (AARS)
 • The Society of Africanist Archaeologists (SAfA)
Działalność popularyzatorska

2020 Polkowski, P.L., „Łowcy sztuki naskalnej II. Faraońskie petroglify w Dachli”. Archeologia Żywa 1/2020: 12-19.
2019 Polkowski, P.L., „Kiedy deszcze zraszały pustynię… Archeologia wczesnego holocenu na obszarach wschodniej Sahary”. Archeologia Żywa 4/2019: 44-53.
2019 Polkowski, P.L., „W Kotlinie Wielkiego Boga. O poznańskiej wyprawie w głąb algierskiej Sahary. Archeologia Żywa 2/2019: 74-81.
2018 Polkowski, P.L. & D. Huyge, „Tury, gęsi i kobiety. Najstarsza sztuka naskalna Afryki Północnej”. Archeologia Żywa 4/2018: 56-63.
2018 Polkowski, P.L., „Na spacer po pustyni. O polowaniu z psami na wschodniej Saharze”. Archeologia Żywa 2/2018: 41-49.
2018 Polkowski, P.L., „Od Castrum do el-Qasr. Historia osady na krańcach egipskiego świata. Archeologia Żywa 3/2018: 15-21.
2017 Polkowski, P.L. & P. Witkowski, „RTI, czyli kilka słów o dokumentacji sztuki naskalnej”. Archeologia Żywa 4/2017: 74-81.
2017 Polkowski, P.L., „Łowcy sztuki naskalnej. Polska ekspedycja ‘Petroglyph Unit’, 1985-2017”. Archeologia Żywa 3/2017: 52-59.
2017 Polkowski, P.L. & F. Förster, „Wadi Sura. O skałach zasiedlonych przez Bezgłowe Bestie. Archeologia Żywa 2/2017: 18-23.
2012 Polkowski, P.L., „Dachla-wyspa na morzu piasku”. Archeologia Żywa 3(61): 40-44.
2012 Polkowski, P.L., „Pogromcy Pustyni”. Archeologia Żywa 4(62): 14-21.
2010 Polkowski, P.L., „Fotografie prahistorii”. Archeologia Żywa 6(52): 24-27.

Inne
 • Członek comité de lecture czasopisma “Afrique Archéologie & Arts” w roli stałego recenzenta.

Wykłady w zagranicznych jednostkach naukowych:

 • Gościnny wykład wygłoszony w Instytucie Egiptologii na Uniwersytecie Karola w Pradze pt. Rock art research in the Dakhleh Oasis. Praga, Czechy, IX.2011.
 • Gościnny wykład wygłoszony w Forschungstelle Afrika na Uniwersytecie w Kolonii pt. Rock Art as an Element of Cultural Landscape of the Dakhleh Oasis, Egypt. The Petroglyphs of the Central Dakhleh Oasis: an Overview. Kolonia, Niemcy, X.2014.
 • Wygłoszenie wykładu pt. Pregnant women, sandals, and giraffes. On rock art research in the Dakhleh Oasis podczas corocznego “Lepsius Day” na zaproszenie Deutsches Archäologisches Institut. Kair, Egipt, 05.XII.2017 r.

Wystawy muzealne

 • 2019 Gdy Sahara była zielona. Polskie badania archeologiczne nad prahistorią Afryki Północnej”. Scenariusz i przygotowanie wystawy oraz katalogu wystawy czasowej w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu (wraz z dr. M. Chłodnickim).
 • 2018Piękno Sahary. Przedstawienia kobiet w sztuce naskalnej Afryki Północnej”. Scenariusz i przygotowanie wystawy czasowej w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.
 • 2016 „W poszukiwaniu indiańskiej przeszłości”. Organizacja wystawy autorstwa dra Radosława Palonki (UJ w Krakowie) w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.
 • 2014Wyspa na morzu piasku. Petroglify w Oazie Dachla na Pustyni Zachodniej w Egipcie”. Scenariusz i przygotowanie wystawy czasowej w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.
 • 2010Przeszłość zaklęta w kamieniu”. Scenariusz i przygotowanie wystawy czasowej w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.
 • 2010Sztuka Naskalna Afryki Północnej”. Scenariusz i przygotowanie wystawy stałej w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.

Polecane linki