Konferencja „Polacy na Bliskim Wschodzie” 2021

Po rocznej przerwie ponownie zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji archeologicznej Polacy na Bliskim Wschodzie. Jej piąta edycja zaplanowana jest na 9–11 czerwca 2021 roku w formie zdalnej.

Konferencję współorganizują Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Katedra Archeologii Orientu Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.  Celem konferencji jest jak najszersza wymiana informacji na temat badań archeologicznych i prac konserwatorskich prowadzonych z udziałem polskich badaczy na obszarze od wschodnich rejonów basenu Morza Śródziemnego, w tym Cypru, przez Lewant, Azję Mniejszą, Mezopotamię, Iran, Półwysep Arabski, po Kaukaz i Azję Środkową. Tematyka wystąpień powinna wiązać się z archeologią ww. terenów w szerokich ramach czasowych, od prehistorii po późne średniowiecze.

Sytuacja epidemiczna w 2020 roku zmusiła organizatorów do odwołania konferencji. Tegoroczne jej wydanie od razu planowane jest w formie zdalnej, co stwarza możliwość rozszerzenia uczestnictwa w konferencji na badaczy z zagranicy. Dlatego organizatorzy zachęcają do przygotowania wystąpień w języku angielskim.

Więcej informacji o terminach i sposobie rejestracji można znaleźć w pierwszym cyrkularzu (PDF).