PAM 29/1 z artykułami o badaniach nad Morzem Czerwonym

Tematem przewodnim pierwszego fascykułu rocznika Polish Archaeology in the Mediterranean 29 będzie zbiór artykułów stanowiących pokłosie konferencji Red Sea VIII zorganizowanej przez CAŚ UW w Warszawie w lipcu 2017 r.

Redaktorami tomu pod tytułem Red Sea trade in resources and other studies. Proceedings of the Red Sea VIII conference in Warsaw, 4–9 July 2017 są Iwona Zych, Michał Gawlikowski oraz Joan Oller Guzmán. Publikacja ta zastępuje planowany wcześniej fascykuł o tematyce ceramicznej. Będzie zawierała ponad 20 tekstów poświęconych zagadnieniom związanym z wymianą handlową, zasobami naturalnymi i dystrybucją gotowych wyrobów nie tylko w obrębie basenu Morza Czerwonego, lecz również w rejonach powiązanych z nim szlakami morskimi i lądowymi.

Czytaj więcej o konferencji Red Sea VIII.