Stypendia CAŚ – otwieramy nabór na 2020/21

W roku akademickim 2020/2021 Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW będzie dysponować stypendiami naukowymi realizowanymi w Egipcie i finansowanymi przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Stypendium CAŚ przeznaczone jest dla osób, które chcą prowadzić w Egipcie badania naukowe związane z tematyką archeologii i historii Egiptu i/lub terenów ościennych. O Stypendium CAŚ mogą występować (bez względu na obywatelstwo) studenci oraz absolwenci polskich uczelni (w tym pracownicy naukowi).

Wyjazd na stypendium daje możliwość rozwoju naukowego i uczestnictwa w pracach naukowych polskich misji archeologicznych w Egipcie.

W roku 2020/2021 wysokość stypendium to 2 000 PLN miesięcznie; kwota ta nie podlega opodatkowaniu. Stacja w Kairze CAŚ UW zapewnia stypendystom bezpłatne zakwaterowanie w lokalach Stacji, a także możliwość korzystania z czytelni i urządzeń biurowych.

Pracownicy CAŚ UW oferują również wsparcie przy załatwianiu spraw oficjalnych na miejscu. CAŚ UW wspomaga badania stypendystów poprzez udostępnienie infrastruktury i Księgozbioru Podręcznego Stacji. Pomoc obejmuje też ułatwiane kontaktów z polskimi i zagranicznymi misjami archeologicznymi i instytucjami naukowymi, a także organizowanie spotkań i wykładów naukowych, na których prezentują swe badania zarówno uznani naukowcy z Polski i ze świata, jak i stypendyści realizujący swoje programy badawcze (zobacz #PCMAscholars na FB).

Laureatów stypendium wyłoni Komisja Stypendialna. Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium określa Regulamin Stypendium CAŚ.

Regulamin, informacje o koniecznych dokumentach i formularze wniosków znajdują się tutaj.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 19 kwietnia 2020 roku.

Wszelkie pytania w sprawie Stypendiów CAŚ prosimy kierować na adres mailowy pcma@uw.edu.pl z dopiskiem w tytule: STYPENDIUM 2019/2020.

Więcej o Stacji Badawczej w Kairze CAŚ UW
Więcej na temat stypendiów i poprzednich laureatów
Pobierz ogłoszenie o stypendium (PDF)