Polacy na Bliskim Wschodzie – program i wydarzenia towarzyszące

Z przyjemnością zapraszamy na konferencję „Polacy na Bliskim Wschodzie” organizowaną przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW oraz  Zakład Archeologii Bliskiego Wschodu Instytutu Archeologii UW. W trakcie tego wydarzenia będzie można zapoznać się z rezultatami badań większości polskich projektów archeologicznych prowadzonych ostatnio w krajach Bliskiego Wschodu.

Tegoroczna edycja konferencji to ponad 40 prezentacji na temat wyników badań w 15 krajach prowadzonych przez kilkadziesiąt polskich i międzynarodowych misji archeologicznych. Będzie okazją do spotkania i wymiany doświadczeń dla badaczy pracujących na co dzień w 12 ośrodkach naukowych w Polsce, którzy uczestniczą w polskich lub zagranicznych projektach badawczych lub związanych z ochroną zabytków.

Najwięcej prezentacji będzie dotyczyło rezultatów najnowszych sezonów polowych na stanowiskach obejmujących epoki od neolitu po późny okres islamski. Pod względem liczby prezentacji dominują tu badania w Jordanii, Libanie, Kuwejcie i na Cyprze. Przedstawione zostaną jednak także wyniki opracowań rezultatów badań zakończonych wiele lat temu, np. w Iraku (na wyspie Bijan) i w syryjskiej Palmyrze.

Jedna z sesji poświęcona będzie zaawansowanym metodom dokumentacji archeologicznej, inwentaryzacji i prezentacji obiektów zabytkowych, a także upowszechnianiu wiedzy o dziedzictwie archeologicznym. Tematem kolejnej będzie bioarcheologia; pojawią się tu zarówno referaty na temat badań antropologicznych, jak i szczątków zwierzęcych oraz roślinnych.

W ramach wydarzeń towarzyszących konferencji odbędzie się wykład specjalny, który wygłosi dr hab. Francisco J. Núñez, współkierujący badaniami misji hiszpańskiej w Tyrze, na stanowisku Al-Bass. Zaprezentuje wyniki prac archeologicznych prowadzonych od ponad 20 lat na tym stanowisku znajdującym się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, gdzie osadnictwo trwa co najmniej od wczesnych okresów epoki brązu.

W trakcie konferencji można będzie obejrzeć wystawę fotografii: EDOM | ODKRYWANIE | DISCOVERING poświęconą polskim badaniom archeologicznym w południowej Jordanii. Stanowią one ważny element naukowej obecności polskich badaczy na obszarze Bliskiego Wschodu i z roku na rok przynoszą kolejne, znaczące odkrycia. Wystawa opowiada o najnowszych projektach badawczych prowadzonych w tym regionie, pokazuje ich efekty i potencjał badawczy. Przygotowała ją Fundacja Euklidesa we współpracy z Instytutem Archeologii UJ. (Zadanie jest finansowane w ramach umowy nr 951/P-DUN/2018 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę).

Dla gości konferencji udostępnione zostanie specjalne stoisko multimedialne przygotowane przez Pracownię Zaawansowanych Metod Dokumentacji CAŚ UW oraz Pracownię Modelowania i Dokumentacji Cyfrowej IA UW demonstrujące różne techniki obrazowania i analizy informacji przestrzennych pozyskanych przez ekspedycje Uniwersytetu Warszawskiego. Dane o różnym charakterze, dwu- i trójwymiarowe, przedstawione będą na interaktywnym ekranie oraz za pomocą gogli VR. Dodatkowo zaprezentowane zostaną również możliwości wykorzystania w dokumentacji i prezentacji archeologicznej druku 3D.