Last Call: „Polacy na Bliskim Wschodzie, 2018”

Nabór zgłoszeń na konferencję archeologiczną „Polacy na Bliskim Wschodzie 2018” został przedłużony do 14 maja 2018 r. Przypominamy, że wraz ze zgłoszeniem tytułu wystąpienia należy przesłać również jego abstrakt oraz sugestię, w której z planowanych sesji powinno się ono znaleźć.

Planowane tytuły sesji to:
1. Badania powierzchniowe: rezultaty, metody, wyzwania
2. Okresy wczesne (od paleolitu do Aleksandra Wielkiego): wykopaliska, syntezy, analizy
3. Okresy późne (od Aleksandra Wielkiego do Średniowiecza): wykopaliska, syntezy, analizy
4. Konserwacja i restauracja dziedzictwa archeologicznego
5. Bioarcheologia
oraz
6. Sesja posterowa

Rejestracja jest bezpłatna. Konferencja odbędzie się w dniach 8 i 9 czerwca 2018 r.

Szczegółowe informacje w 1 cyrkularzu