Seminarium PCMA: Dongola w XVI–XVII wieku

Zapraszamy na kolejne seminarium Centrum, które poświęcone będzie prezentacji wyników badań nad Dongolą w okresie późnym, to jest w XVI–XVII wieku.

Seminarium nosi tytuł: „Dongola w XVI–XVII wieku n.e. Kultura materialna wybranej społeczności„. Panel dyskusyjny podejmujący ten temat poprowadzi prof. Włodzimierz Godlewski.

Seminarium to odbędzie się wyjątkowo w piątek, 11 maja w godz. 10.00–14.15, w siedzibie Centrum, sala 135 (I piętro).

Program seminarium (PDF)