Stypendium CAŚ UW i IFAO w Kairze

Z okazji 80-lecia współpracy polsko-francuskiej w dziedzinie archeologii Institut français d’archéologie orientale (IFAO) oraz Stacja Badawcza Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze oferują 15-miesięczne stypendium dla osób po doktoracie. Realizowane będzie od 1 października 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. w Kairze.

Stypendysta zorganizuje dwudniowe seminarium/warsztat na temat związany ze starożytnością i średniowieczem Afryki Północnowschodniej, będzie też odpowiedzialny za wydanie tomu z artykułami będącymi wynikiem tej konferencji. Więcej szczegółów w załączniku.

Aplikacje należy składać do 1 kwietnia 2017 r., zaś wyniki zostaną ogłoszone do końca kwietnia 2017 r.