Tell Qaramel 1999–2007

Publikacje Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW wzbogaciły się o kolejną pozycję. W PCMA Excavation Series, prezentującej wyniki badań prowadzonych przez misje pracujące pod auspicjami Centrum, ukazał się właśnie tom drugi:

Ryszard F. Mazurowski and Youssef Kanjou (eds), Tell Qaramel 1999–2007. Protoneolithic and Early Pre-pottery Neolithic Settlement in Northern Syria / Un village protonéolithique et préceramique en Syrie du Nord (=PCMA Excavation Series 2), Warsaw: PCMA, 2012

Badania na stanowisku Tell Qaramel w północno-wschodniej Syrii prowadziła Polsko-Syryjska misja pod kierunkiem prof. Ryszarda F. Mazurowskiego z Instytutu Archeologii UW i Dr. Youssefa Kanjou z Generalnej Dyrekcji Starożytności i Muzeów w Syrii.

Odkrycia na Tell Qaramel wniosły nowe informacje do dyskusji na temat transformacji epipaleolitycznych społeczności zbieracko-łowieckich w neolitycznych hodowców i rolników. Najbardziej znamiennym wyrazem poziomu rozwoju kulturowego społeczności zamieszkującej Tell Qaramel są budowle interpretowane jako miejsca zgromadzeń lub sprawowania kultu. Miały one kształt okrągłych wież wzniesionych z kamienia i gliny. Architekturze towarzyszyły drobne znaleziska, m.in. ponad 480 rzeźbionych przedmiotów z przedstawieniami ludzi, zwierząt i motywów geometrycznych. Znaleziono również dowody na lokalną produkcję zaawansowanych narzędzi i inne ślady wskazujące na skomplikowany system organizacji społecznej.

Dla badań nad wczesnymi etapami neolityzacji Tell Qaramel jest jednym z trzech najważniejszych punktów odniesienia, wraz z Jerychem w południowym Lewancie i z Göbekli Tepe w górach Taurus.

R.F. Mazurowski, Y. Kanjou (eds), Tell Qaramel 1999–2007. Protoneolithic and Early Pre-pottery Neolithic Settlement in Northern Syria / Un village protonéolithique et préceramique en Syrie du Nord [=PCMA Excavation Series 2], Warsaw: PCMA, 2012

ISBN 978-83-903796-3-0
Wydany w języku angielskim i francuskim
288 stron; 147 plansz, w tym 55 fotografii kolorowych