Złoty Krzyż Zasługi dla dr. Mounira Atallaha

Dr Mounir Atallah, wieloletni współpracownik i przyjaciel polskich archeologów i konserwatorów pracujących w Libanie z ramienia Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW oraz Wydziału Konserwacji Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi na rzecz rozwoju libańsko-polskiej współpracy kulturalno-naukowej.

Niemałą częścią tych zasług jest jego wkład w osiągnięcia naszych archeologów odkopujących hellenistyczne i rzymskie stanowiska w miejscowościach Chhîm i Jiyeh oraz w prace polskich konserwatorów ratujących, m.in., unikatowe średniowieczne malowidła w kościele w Kaftun. Uroczystość odbyła się 27 września 2013 roku w ambasadzie RP w Bejrucie. Więcej informacji na stronie: WWW.bejrut.gov.pl

Dr Mounir Attalah jest absolwentem Instytutu Archeologii UW oraz doktorem nauk humanistycznych UW. [Więcej]
W kolejnej uroczystości w Ambasadzie RP w Bejrucie, 4 października 2013 roku, medalami Zasłużony Kulturze – Gloria Artis zostali odznaczenie prof. Lévon Nordiguian (medal srebrny) oraz prof. Nada Helou (brązowy). Oboje od lat współpracują z misjami Centrum w Libanie i mają swój naukowy wkład w opracowanie odkrywanych i konserwowanych przez naszych specjalistów zabytków starożytnego kulturowego dziedzictwa Libanu. Więcej informacji na stronie:  WWW.bejrut.gov.pl