Nowa seria wydawnicza: PCMA Excavation Series

PCMA Excavation Series to nowa seria wydawnicza Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, poświęcona prezentacji wyników badań wykopaliskowych Centrum. Będą się w niej ukazywać zarówno końcowe publikacje wykopalisk, jak i raporty pośrednie z określonych etapów badań, zarówno czysto archeologicznych, jak i konserwatorski czy rekonstrukcyjnych oraz wchodzących w zakres nauk pomocniczych, takich jak archeozoologia, archeobotanika, topografia, geofizyka itp. Publikacje, które będą recenzowane przez specjalistów, mają być bogato ilustrowane i drukowane w kolorze.

Serie zainicjował tom Berenike 2008-2009. Report on the Excavations at Berenike, including a survey in the Eastern Desert (PCMA Excavation Series 1), pod redakcją S.E. Sidebothama i I. Zych. Przedstawiono w nim wyniki dwóch sezonów badań w Berenike, ptolemejskim i grecko-rzymskim porcie w Egipcie nad Morzem Czerwonym, gdzie znaleziono liczne ślady kontaktów handlowych Imperium Rzymskiego z Indiami i Południową Arabią.

Jako drugi tom w serii przygotowywana jest publikacja Tell Qaramel. Protoneolithic and Early Pre-pottery Neolithic Settlement in Northern Syria (PCMA Excavation Series 2), pod redakcją R.F. Mazurowskiego i Y. Khanjou. Przedstawione zostaną wyniki ośmiu lat badań na stanowisku Tell Qaramel w Syrii, gdzie odkryto osadę z okresu Protoneolitu i Neolitu preceramicznego. W tym tomie omówiony zostanie okres przejściowy, gdy łowcy i zbieracze Epipaleolityczni przyjęli nowy model ekonomiczny i kulturowy w trakcie procesu popularnie zwanego „rewolucją neolityczną”. Późniejsze warstwy, z Okresu Brązu i Żelaza, zostaną opublikowane osobno.