PAM 21 jest już dostępny

Najnowszy numer naszego rocznika Polish Archaeology in the Mediterranean 21 (Research 2009) zawiera prawie 50 artykułów, w tym 39 raportów z badań 18 stanowisk w sezonie 2009 lub 2008-2009.

W części Studies, wprowadzonej w poprzednim wydaniu PAM, znalazło się osiem artykułów problemowych, od prezentacji materiału po wyniki badań archeozoologicznych. Dotyczą one stanowisk badanych przez misje PCMA w Egipcie, Sudanie, Libanie, Syrii i na Cyprze.

W spisie wszystkich projektów PCMA z 2009 roku można zapoznać się z krótkimi notkami na temat wszystkich badań, które nie zostały opisane w tym tomie w części raportowej.

Abstrakty artykułów z tomów 20 i 21 oraz pełen tekst wszystkich poprzednich tomów można przeczytać na stronie czasopisma.