Naqlun 2011-2012: nowe wyzwania

W imieniu Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN zapraszamy na seminarium z zakresu archeologii śródziemnomorskiej:
Naqlun 2011-2012: nowe wyzwania
Wykład zaprezentuje prof. dr hab. Włodzimierz Godlewski

Wykład odbędzie się we wtorek 14 kwietnia 2013 o godzinie 13:15 w Instytucie Archeologii UW
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, w sali 212