Karol Juchniewicz

  • Awliya’ Allah

    Awliya’ Allah Project Najciekawsze odkrycia: – ponad trzydzieści zabytkowych obiektów architektonicznych w różnym stanie zachowania Historia badań: Badane przez misję CAŚ UW w latach: 2014–2015 Typ badań: prospekcja terenowa Kierownicy badań: Karol Juchniewicz Instytucje współpracujące: – Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego – Directorate General of Antiquities (DGA) Informacje dodatkowe: Prospekcję terenową prowadzono w latach 2014–2015 […]