Stypendia 2016/2017

Stypendia w Egipcie i Polsce


EGIPT

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje stypendia dla doktorantów i studentów wyższych lat z zakresu archeologii i historii Bliskiego Wschodu, Egiptu i Sudanu.

Pewna pula stypendiów krótkoterminowych przyznawana jest każdego roku naukowcom i studentom wyższych lat na przygotowanie i opracowanie dokumentacji z wykopalisk prowadzonych przez Centrum.

W bieżącym roku (2016/2017) zostały przyznane następujące stypendia:

Stypendium 4 – miesięczne:
 • mgr Adrian Chlebowski, nieafiliowany
  Temat projektu: Rola klasztorów w krajobrazie kulturowym Nubii. Kontekst społeczny i przestrzenny. (opiekun naukowy: dr Artur Obłuski, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW)
 • mgr Joanna Ciesielska, doktorantka (Wydział Historyczny UW)
  Temat projektu: Obrządek pogrzebowy w chrześcijańskiej Nubii. Opracowanie wyników badań na cmentarzyskach w Deir el-Ghazali (Sudan) w sezonie 2015/2016 oraz zbieranie materiałów do przygotowywanej rozprawy doktorskiej (opiekun naukowy: prof. Adam Łukaszewicz, UW)
 • inż. Szymon Popławski, student (Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska)
  Temat projektu: Techniki budowlane Egiptu okresu grecko-rzymskiego i problematyka konserwacji budowli z tego okresu na przykładzie stanowisk archeologicznych w Marina el-Alamein, Kom el-Dikka, i Berenike. (opiekun naukowy: dr hab. Rafał Czerner, prof. Politechniki Wrocławskiej)
Stypendia 3 – miesięczne:
 • mgr Daria Białobrzecka, doktorantka (Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego)
  Temat projektu: Szlaki handlowe pomiędzy Egiptem i Lewantem w okresach predynastycznym i wczesnodynastycznym (opiekun naukowy: prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz, UJ)
 • mgr Wojciech Ejsmond, doktorant (Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW)
  Temat projektu: Gebelein 2017 – prace archeologiczne i studia nad materiałem (opiekun naukowy: prof. dr hab. Karol Myśliwiec, IKSiO PAN)
 • mgr Marcin Ordutowski, doktorant (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Temat projektu: Kair i krucjaty. (opiekun naukowy: prof. dr hab. Andrzej Pleszczyński, UMCS)
 • inż. Justyna Romanowska, studentka, (Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska)
  Temat projektu: Metody renowacji i naprawy starożytnych budowli. Wpływ astronomii i astrologii na sytuowanie i kształtowanie budowli faraońskich. (opiekun naukowy: dr hab. Rafał Czerner, prof. Politechniki Wrocławskiej)
 • mgr Karolina Rosińska-Balik, doktorantka (Instytut Archeologii UJ)
  Temat projektu: Rozwój architektury pre- i wczesnodynastycznej — analiza porównawcza typów konstrukcji budowlanych (opiekun naukowy: prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz, UJ)
 • Piotr Witkowski, nieafiliowany
  Temat projektu: Cyfrowa dokumentacja grobowców nieukończonego zespołu grobowego z okresu Średniego Państwa na południe od Deir el-Bahari (opiekun naukowy: dr Andrzej Ćwiek UAM)
Stypendia 2 – miesięczne:
 • inż. Katarzyna Andraka, studentka (Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska)
  Temat projektu: Problematyka sposobów ekspozycji parków archeologicznych i reliktów architektury starożytnej (opiekun naukowy: dr hab. Rafał Czerner, prof. Politechniki Wrocławskiej)
 • Mgr Marta Bajtler, doktorantka (Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW)
  Temat projektu: Opracowanie stoperów do amfor ze stanowiska Berenike, analiza, interpretacja i analogie oraz kontynuacja badań wykopaliskowych w wykopie 105 w Berenike (opiekun naukowy: mgr Iwona Zych, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW)
 • Tomasz Barański, student (Instytut Archeologii UW, Katedra Arabistyki i islamistyki, Wydział Orientalistyczny UW)
  Temat projektu: Bilingwiczne papirusy grecko-arabskie (opiekun naukowy: dr hab. Tomasz Derda, prof. UW)
 • mgr Agata Bebel, doktorantka (Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk)
  Temat projektu: Zboża w Starym Państwie. Źródła ikonograficzne (opiekun naukowy: dr hab. Aldona Muller-Bieniek)
 • mgr Malwina Brachmańska, doktorantka (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk)
  Temat projektu: Felidy w oczach społeczeństwa egipskiego – badania do pracy doktorskiej obejmujące konstrukcję bazy danych i analizę ikonografii zwierząt kotowatych; dodatkowo: prace dokumentacyjne w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari (opiekun naukowy: dr hab. Rafał Koliński, prof. UAM)
 • mgr Katarzyna Czapska, absolwentka (Instytut Orientalistyczny UW, Studium Stosunków Międzykulturowych), studentka (Instytut Archeologii UW)
  Temat projektu: Azja w Egipcie. Studium ceramiki dalekowschodniej (opiekun naukowy: dr Marta Żuchowska, Instytut Archeologii UW)
 • mgr Anna Drzymuchowska, (Muzeum Archeologiczne w Krakowie)
  Temat projektu: Ceramika z wykopalisk w Marei ze szczególnym uwzględnieniem ceramiki malowanej i importów z rejonu Morza Śródziemnego i Górnego Egiptu (opiekun naukowy: mgr Krzysztof Babraj, Muzeum Archeologiczne w Krakowie)
 • mgr Anastasija Golijewskaja, nieafiliowana
  Temat projektu: Prace dokumentacyjne w Głównym Sanktuarium Amona w Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari na potrzeby publikacji (opiekun naukowy: dr Franciszek Pawlicki, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW)
 • mgr Julia Górecka, nieafiliowana
  Temat projektu: Nieglazurowana ceramika gospodarcza z Fustat – kwerenda bibliograficzna (opiekun naukowy: dr Małgorzata Redlak, Muzeum Narodowe w Warszawie, emeritus,)
 • Konrad Grzyb, student (Instytut Archeologii, UJ)
  Temat projektu: Wczesnodynastyczne sarkofagi ceramiczne z perspektywy stanowiska Tell el-Murra (opiekun naukowy: dr Mariusz Jucha, UJ)
 • Marta Kaczanowicz, studentka (Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  Temat projektu: Paciorki, zawieszki i amulety z grobowców MMA 1151 i 1152 w Szejch Abd el-Gurna (opiekun naukowy: dr Andrzej Ćwiek, UAM)
 • Katarzyna Kasprzycka, studentka (Instytut Archeologii UW)
  Temat projektu: Strój egipski w czasach Nowego państwa w świetle źródeł pisanych (opiekun naukowy: dr hab. Mirosław Barwik, UW)
 • mgr Magdalena Kazimierczak, doktorantka (Instytut Archeologii UJ)
  Temat projektu: Dokumentacja i opracowanie materiału ceramicznego z wykopalisk w Tell el-Murra i Tell el-Farkha, ze szczególnym uwzględnieniem ceramiki z okresu wczesnodynastycznego (opiekun naukowy: Prof. Krzysztof Ciałowicz, UJ)
 • mgr Monika Koźlakowska, doktorantka (Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW)
  Temat projektu: Figuralna rzeźba prywatna okresu Starego i Średniego Państwa w kontekście współzaIeżności pomiędzy kulturami basenu Morza Śródziemnego (opiekun naukowy: prof. Kazimierz Lewartowski, Instytut Archeologii UW)
 • Dominika Majchrzak, studentka (Instytut Archeologii UW)
  Temat projektu: Opracowanie zabytków drobnych z wykopalisk Misji Marea 2016 (opiekun naukowy: Krzysztof Babraj, Muzeum Archeologiczne w Krakowie)
 • mgr Piotr Makowski, doktorant (Wydział Historyczny UW)
  Temat projektu: Od opuszczenia do adaptacji. Prowizoryczne formy ponownego wykorzystania stanowisk archeologicznych na obszarze Synaju i pustyni Wschodniej (opiekun naukowy: dr hab. Tomasz Waliszewski, UW)
 • mgr Natalia Małecka-Drozd, doktorantka (Wydział Historyczny UJ)
  Temat projektu: Prace archeologiczno-dokumentacyjne na stanowisku Tell el-Murra (sezon 2017) – opracowanie wyników badań na terenie osady z III tysiąclecia p.n.e. (opiekun naukowy: prof. dr hab. Joachim Śliwa, UJ)
 • mgr Marcin Romaniuk, doktorant (Wydział Historyczny UW)
  Temat projektu: Studium architektury mieszkalnej rzymskiego Egiptu (30 r. p.n.e. – 395 r. n.e.) (opiekun naukowy: prof. dr hab. Jolanta Młynarczyk, Instytut Archeologii UW)
 • inż. Ewelina Russjan, studentka (Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska)
  Temat projektu: Badanie, dokumentacja i próba składania detali architektonicznych w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari (opiekun naukowy: dr hab. Rafał Czerner, prof. Politechniki Wrocławskiej)
 • mgr Jakub Skłucki, doktorant (Instytut Archeologii UJ)
  Temat projektu: Opracowanie i porównanie materiału krzemiennego ze stanowiska Tell eI-Farcha, uzyskanego podczas sezonów badań w 2016 i 2017 roku. Kwerenda biblioteczna (opiekun naukowy: Prof. Krzysztof Ciałowicz, UJ)
 • mgr Piotr Sójka, nieafiliowany
  Temat projektu: Badania terenowe oraz opracowywanie materiału archeologicznego ze stanowiska w Tell el-Retaba (opiekun naukowy: dr hab. Sławomir Rzepka, Instytut Archeologii UW)
 • inż. Agnieszka Stolarczyk, studentka (Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska)
  Temat projektu: Starożytna architektura monumentalna i jej wpływ na architekturę nowożytną. Powielane i udoskonalane rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe oraz wykorzystywane formy na przykładzie starożytnego Egiptu (opiekun naukowy: dr hab. Rafał Czerner, prof. Politechniki Wrocławskiej)
 • mgr Filip Taterka, doktorant (UAM/Université Paris-Sorbonne)
  Temat projektu: Rola przedstawień wyprawy do krainy Punt w programie ikonograficznym świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari (opiekun naukowy: dr hab. Rafał Koliński, profesor UAM)
Stypendia 1 – miesięczne:
 • mgr Maciej Czapski, doktorant (Wydział Historyczny UW)
  Temat projektu: Drogi i szlaki Pustyni Wschodniej w okresie rzymskim. Badania nad sposobami zapewnienia bezpieczeństwa w kamieniołomach Mons Claudianus i Mons Porphyrites oraz na szlakach do nich prowadzących (opiekun naukowy: dr Radosław Karasiewicz-Szczypiorski, Instytut Archeologii UW)
 • mgr Marcin Gostkowski, doktorant, lnstytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Państwowej Akademii Nauk
  Temat projektu: Relacje między Panami Gibeletu a Mameluckim Egiptem w 2. połowie Xlll wieku (opiekun naukowy: dr hab. Tomasz Waliszewski, Instytut Archeologii UW)
 • inż. Dominika Mróz, studentka (Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska)
  Temat projektu: Udział w badaniu układów funkcjonalno-przestrzennych grobowców z okresu Średniego Państwa oraz w badaniach nad architekturą Świątyni Totmesa III w Deir el-Bahari (opiekun naukowy: dr hab. Rafał Czerner, prof. Politechniki Wrocławskiej)

POLSKA

Stypendia dokumentacyjne im. Kazimierza Michałowskiego:
 • mgr Zofia Kowarska, nieafiliowana
  Temat projektu: Gromadzenie i przetwarzanie dokumentacji archiwalnej do celów promocji Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW (opiekun projektu: Agnieszka Szymczak, PCMA)
 • mgr Magdalena Makowska, nieafiliowana
  Temat projektu: Dygitalizacja dokumentacji rysunkowej i rejestracja w bazie danych dokumentacji lampek oliwnych ze stanowisk Jiyeh (Porphyrejon) oraz Chhim w Libanie, oraz wykonanie rekonstrukcji wybranych ceramicznych lampek oliwnych i terakot z ww. stanowisk. (kierownik misji dr hab. Tomasz Waliszewski, PCMA)
 • mgr Marek Truszkowski, nieafiliowany
  Temat projektu: Digitalizacja dokumentacji archiwalnej z wykopalisk w Aleksandrii i innych działań Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. K. Michałowskiego UW (opiekun projektu: Szymon Maślak, PCMA)