Stypendia 2014/2015

Stypendia w Egipcie i Polsce


EGIPT

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje stypendia dla doktorantów i studentów wyższych lat z zakresu archeologii i historii Bliskiego Wschodu, Egiptu i Sudanu.

Pewna pula stypendiów krótkoterminowych przyznawana jest każdego roku naukowcom i studentom wyższych lat na przygotowanie i opracowanie dokumentacji z wykopalisk prowadzonych przez Centrum.

Stypendium 9 – miesięczne:
 • mgr Joanna Rądkowska, nieafiliowana
  Temat programu badawczego: Portowy temenos w Berenike. Świątynia Lotosów i „Sunken Temple”. Dwie świątynie, jeden nieznany kult? – opracowanie wyników badań sezonów od 2010 do 2014 (opiekun naukowy: mgr Iwona Zych, PCMA UW, kierownik Berenike Project)
 • mgr Marek Woźniak, doktorant (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)
  Temat programu badawczego: Miasta-fortece a międzynarodowe emporia; różnice pomiędzy hellenistycznymi i rzymskimi systemami obronnymi miast portowych wybrzeża Morza Czerwonego oraz powiązanych z nimi szlaków komunikacyjnych i ośrodków eksploatacyjnych (opiekun naukowy: prof. dr hab. Karol Myśliwiec, IKSiO PAN)
Stypendia 6 – miesięczne:
 • mgr Cezary Baka, nieafiliowany
  Temat programu badawczego: „Les implantations égyptiennes dans le Delta du Nil sous l’Ancien Empire” — poszerzenie tematyki podjętej w pracy magisterskiej (opiekun naukowy: prof. dr hab. Karol Myśliwiec, IKSiO PAN) (przeniesione z ubiegłego roku)
Stypendia 5 – miesięczne:
 • mgr Wojciech Ejsmond, doktorant (Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW)
  Temat programu badawczego: Gebelein 2015 – prace terenowe, kwerenda w magazynach i ich publikacja (opiekun naukowy: prof. dr hab. Karol Myśliwiec, IKSiO PAN)
Stypendia 4 – miesięczne:
 • Anastasija Golijewskaja, studentka (Instytut Archeologii UW)
  Temat programu badawczego: Sceny solarne w kontekście grobowym Nowego Państwa (opiekun naukowy: dr Franciszek Pawlicki, PCMA UW)
 • Agata Bebel, studentka (Instytut Archeologii UW)
  Temat programu badawczego: Badania bioarcheologiczne w Egipcie ze szczególnym uwzględnieniem badań uzębienia (opiekun naukowy: dr hab. Arkadiusz Sołtysiak, prof. UW, Instytut Archeologii UW)
 • mgr Julia Chyla, studia podyplomowe (UniGIS, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński/Uniwersytet w Salzburgu)
  Temat programu badawczego: Badania zagrożeń predynastycznych stanowisk archeologicznych na obszarze prowincji Qena (opiekun naukowy: prof. Krzysztof Misiewicz Instytut Archeologii UW)
 • mgr Agnieszka Dzwonek, nieafiliowana
  Temat programu badawczego: Ceramika z wczesnorzymskich śmietników w Berenike (opiekun naukowy: dr Roberta Tomber, British Museum)
 • Alicja Jurgielewicz, studentka (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  Temat programu badawczego: Techniki rybołówstwa oraz rola ryb w diecie ludności egipskiej w okresie protodynastycznym i wczesnodynastycznym (opiekun naukowy: dr hab. inż. Daniel Makowiecki, prof. UMK )
Stypendia 3 – miesięczne:
 • mgr Sylwia Buławka, doktorantka (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)
  Temat rozprawy doktorskiej: Krzemień i czert – eksploatacja, dystrybucja i wykorzystanie w życiu codziennym przez starożytnych Egipcjan od okresu Średniego Państwa (promotor: prof. dr hab. Michał Kobusiewicz)
 • mgr Urszula Okularczyk, nieafiliowana
  Temat programu badawczego: Przygotowanie materiału osteologicznego z Kom el-Dikka do analiz antropologicznych (opiekun naukowy: mgr Robert Mahler, PCMA UW)
Stypendia 2 – miesięczne:
 • mgr Anna Drzymuchowska (Muzeum Archeologiczne w Krakowie)
  Temat programu badawczego: Opracowanie materiału ceramicznego z wykopalisk Misji Marea w sezonie 2014 (kierownik misji: mgr Krzysztof Babraj, Muzeum Archeologiczne w Krakowie)
 • inż. arch. Marta Faraniec, studentka (Wydział Architektury i Urbanistyki, Politechnika Wrocławska)
  Temat programu badawczego: Prace architektoniczno-dokumentacyjne w Misji Archeologiczno-Konserwatorskiej Totmesa III w Deir el-Bahari (kierownik misji: dr Monika Dolińska, Muzeum Narodowe w Warszawie) (przeniesione z ubiegłego roku)
 • inż. arch. Justyna Jańska, studentka (Wydział Architektury i Urbanistyki, Politechnika Wrocławska)
  Temat programu badawczego: Prace architektoniczno-dokumentacyjne w Misji Archeologiczno-Konserwatorskiej Totmesa III w Deir el-Bahari (kierownik misji: dr Monika Dolińska, Muzeum Narodowe w Warszawie) (przeniesione z ubiegłego roku)
 • mgr Magdalena Kazimierczak, doktorantka (Instytut Archeologii UJ)
  Temat programu badawczego: Ceramika egipska okresu pre- i wczesnodynastycznego. Studia nad materiałem ze stanowiska Tell el-Murra. (opiekun naukowy: prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz, Instytut Archeologii UJ)
 • Vitalij Kazlouski, student (Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska)
  Temat programu badawczego: Techniki konserwatorskie i metodologia badań architektury starożytnej na przykładzie architektury w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari (opiekun naukowy: dr hab. Rafał Czerner, prof. Politechniki Wrocławskiej)
 • Agnieszka Poniewierska, studentka (Instytut Archeologii UW)
  Temat programu badawczego: Celowo uszkadzanie przedmiotów o charakterze magicznym ? (opiekun naukowy: prof. dr hab. Andrzej Niwiński, UW) (przeniesione z ubiegłego roku)
 • Inesa Prakapchuk, studentka (Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska)
  Temat programu badawczego: Techniki konserwatorskie i metodologia badań architektury starożytnej na przykładzie architektury w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari (opiekun naukowy: dr hab. Rafał Czerner, prof. Politechniki Wrocławskiej)
 • mgr inż. arch. Karolina Rosińska-Balik, doktorantka (Instytut Archeologii UJ)
  Temat programu badawczego: Nowoczesne techniki dokumentacji cyfrowej zabytków oraz struktur architektonicznych na przykładzie Tell el-Farcha, Egipt. (opiekun naukowy: prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz, Instytut Archeologii UJ)
 • mgr inż. arch. Katarzyna Rozmus, nieafiliowana
  Temat programu badawczego: Dokumentacja zabytków i struktur architektonicznych na stanowisku Marea w sezonie 2014 (kierownik misji: mgr Krzysztof Babraj, Muzeum Archeologiczne w Krakowie)
 • mgr Filip Taterka, student (Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne UAM w Poznaniu)
  Temat programu badawczego: Rola krainy Punt w ideologii władzy królewskiej w czasach wczesnej XVIII dynastii (kierownik misji: dr Monika Dolińska, Muzeum Narodowe w Warszawie) (przeniesione z ubiegłego roku)
 • mgr Joanna Wegner, doktorantka (Wydział Historyczny UW)
  Temat rozprawy doktorskiej: Kontakty egipskich środowisk monastycznych ze światem zewnętrznym (IV-VIII w.) (promotor: dr hab. Tomasz Derda, prof. UW, Instytut Archeologii UW)
Stypendium miesięczne:
 • mgr Teresa Witkowska, nieafiliowana
  Temat programu badawczego: Dokumentacja zabytków z wykopalisk Misji Berenike w sezonie 2015 (kierownik misji: mgr Iwona Zych, PCMA UW)

POLSKA

Stypendia dokumentacyjne im. Kazimierza Michałowskiego:
 • mgr Piotr Czerkwiński
  Temat: Digitalizacja archiwalnej oraz bieżącej dokumentacji misji Totmesa III w Deir el-Bahari (kierownik misji: dr Monika Dolińska, Muzeum Narodowe w Warszawie)
 • mgr Mariusz Gwiazda
  Temat: Digitalizacja i opracowanie dokumentacji z wykopalisk misji Chhim, w związku z przygotowaniem publikacji końcowej (kierownik misji: dr hab. Tomasz Waliszewski, Instytut Archeologii UW/PCMA UW)
 • mgr Mateusz Iskra
  Temat: Digitalizacja dokumentacji archiwalnej z wykopalisk w Palmyrze i Iraku oraz opracowanie dokumentacji z wykopalisk w Kuwejcie (kierownicy misji: prof. Michał Gawlikowski, UW, emeritus, prof. Piotr Bieliński, Instytut Archeologii UW)