Stypendia 2012/2013

Stypendia w Egipcie i Polsce


EGIPT

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje stypendia dla doktorantów i studentów wyższych lat z zakresu archeologii i historii Bliskiego Wschodu, Egiptu i Sudanu.

Pewna pula stypendiów krótkoterminowych przyznawana jest każdego roku naukowcom i studentom wyższych lat na przygotowanie i opracowanie dokumentacji z wykopalisk prowadzonych przez Centrum.

Stypendium 6-miesięczne:
 • mgr Dawid Wieczorek, doktorant (Instytut Archeologii UW)
  Temat rozprawy doktorskiej: Dipinti budowlane w Świątyni królowej Hatszepsut w Deir el-Bahari (promotor: prof. dr hab. Karol Myśliwiec)
Stypendium 5-miesięczne:
 • mgr Ewa Kuciewicz, doktorantka (Instytut Archeologii UJ)
  Temat rozprawy doktorskiej: Przedstawienia antropomorficzne w sztuce naskalnej Oazy Dachla na Pustyni Zachodniej w Egipcie (promotor: prof. Dr hab. Krzysztof M. Ciałowicz)
 • inż. arch. Karolina Majdzik (Politechnika Wrocławska)
  Temat programu badawczego: Konserwacja zabytków architektury, jej techniki oraz praktyczne zastosowanie w misjach Deir el-Bahari, Marina el-Alamein, Kom el-Dikka (opiekun naukowy: dr hab. Rafał Czerner, prof. Politechniki Wrocławskiej)
 • mgr Dorota Mazanek, doktorantka (Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo–Wschodniej UW)
  Temat rozprawy doktorskiej: Szkło a ceramika — repertuar naczyń szklanych z polskich wykopalisk w Pafos na Cyprze (I w. p.n.e. –V w. n.e.) w porównaniu do ówczesnych form ceramicznych (promotor: dr hab. Jolanta Młynarczyk, prof. Uniwersytetu Warszawskiego)
 • Piotr Sójka, student (Instytut Archeologii UW)
  Temat programu badawczego: Architektura sakralna okresu Średniego Państwa (opiekun naukowy: prof. dr hab. Karol Myśliwiec)
 • mgr Magdalena Włodarska, (nieafiliowana)
  Temat rozprawy doktorskiej: Tradycja sepulchralna w Kerma w rejonie Czwartej Katarakty (opiekun naukowy: dr Bogdan Żurawski)
Stypendium 4-miesięczne:
 • mgr Piotr Czerkwiński, doktorant (Instytut Archeologii UW)
  Temat rozprawy doktorskiej: Prozopografia i genealogia tebańskich rodów kapłańskich XXIX i XXX dynastii (promotor: prof. Adam Łukaszewicz)
 • mgr Wojciech Ejsmond, (nieafiliowany)
  Temat programu badawczego:Topografia historyczna Górnego Egiptu w Okresie Predynastycznym i Archaicznym (opiekun naukowy: prof. dr hab. Karol Myśliwiec)
 • inż. arch. Anna Kubicka, (Politechnika Wrocławska)
  Temat programu badawczego: Konserwacja zabytków architektury, jej techniki oraz praktyczne zastosowanie w misjach Deir el-Bahari, Marina el-Alamein, Kom el-Dikka (opiekun naukowy: dr hab. Rafał Czerner, prof. Politechniki Wrocławskiej)
Stypendium 3-miesięczne:
 • Cezary Baka, student (Uniwersytet Paryski Sorbona – Paryż IV)
  Temat pracy badawczej:Sieć osadnicza na obszarze Delty Nilu w okresie Starego Państwa (opiekun naukowy: prof. dr hab. Karol Myśliwiec)
 • mgr Kinga Grygowska, (nieafiliowana)
  Temat programu badawczego: Przedstawienia biżuterii na malowidłach, reliefach i w rzeźbie w okresie Nowego Państwa (opiekun naukowy: prof. dr hab. Mariusz Mielczarek)
 • mgr Aleksandra Hallmann-Mikołajczak, doktorantka (nieafiliowana)
  Temat rozprawy doktorskiej: Przedstawienia strojów prywatnych w sztuce egipskiej od XXV do XXXI Dynastii (promotor: doc. Dr hab. Ewa Laskowska-Kusztal)
 • mgr Agata Smilgin, (nieafiliowana)
  Temat programu badawczego:Dokumentacja i rekonstrukcja piaskowcowych sfinksów Hatszepsut w Deir el-Bahari (kierownik misji: dr Zbigniew E. Szafrański)
 • mgr Anna Zawadzińska, doktorantka (Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo–Wschodniej UW)
  Temat rozprawy doktorskiej: Importy ceramiczne z Basenu Morza Śródziemnego na stanowisku Kom el-Dikka w Aleksandrii w XI–XV w. (promotor: dr hab. Jolanta Młynarczyk, prof. Uniwersytetu Warszawskiego)
Stypendium 2-miesięczne:
 • mgr Anna Drzymuchowska (nieafiliowana)
  Temat programu badawczego: Dokumentacja materiału ceramicznego z wykopalisk w Marei (kerownik misji: mgr Krzysztof Babraj)
 • Larysa Gidzińska, studentka (Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne UW)
  Temat programu badawczego: Królewska architektura grobowa a architektura grobów skalnych wielmożów z okresu Starego i Średniego Państwa (opiekun naukowy: prof. dr hab. Karol Myśliwiec)
 • Anastasiya Haliyeuskaya, studentka (Instytut Archeologii UW)
  Temat programu badawczego: Architektura sakralna i sepulklarna okresu Nowego Państwa (opiekun naukowy: dr Mirosław Barwik)
 • mgr Łukasz Jarmużek (nieafiliowany)
  Temat programu badawczego: Opracowanie wyników badań Polsko-Słowackiej Misji w Tell el-Retaba. (kierownik misji: dr Sławomir Rzepka)
 • mgr Katarzyna Kapiec, (nieafiliowana)
  Temat programu badawczego: Formy Horusa Behedety w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari ze szczególnym uwzględnieniem uskrzydlonych dysków słonecznych w porównaniu z przedstawieniami z innych świątyń tebańskich w okresie wczesnej XVIII dynastii (opiekun naukowy: dr Zbigniew E. Szafrański)
 • Natalia Małecka, studentka (Instytut Archeologii UJ)
  Temat programu badawczego: Porta i nabrzeża w starożytnym Egipcie (opiekun naukowy: prof. dr hab. Joachim Śliwa)
 • mgr Joanna Rądkowska, nieafiliowana
  Temat programu badawczego: Dokumentacja bieżących wykopalisk w obrębie świątyni portowej z IV–V w. n.e. w Berenike nad Morzem Czerwonym (kierownik misji: Iwona Zych)
 • Marcin Romaniuk, student (Instytut Archeologii UW)
  Temat programu badawczego: Architektura mieszkalna na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego od późnej epoki żelaza do schyłku starożytności (opiekun naukowy: dr Tomasz Waliszewski)
 • mgr Monika Więch, nieafiliowana
  Temat programu badawczego: Dokumentacja materiału ceramicznego z wykopalisk w Berenike nad Morzem Czerwonym (kierownik misji: Iwona Zych)
 • mgr Bartosz Wójcik, nieafiliowany
  Temat programu badawczego: Dokumentacja lin i węzłów żeglarskich z wykopalisk w Berenike nad Morzem Czerwonym oraz etnoarcheologiczne badania w rejonie stanowiska (kierownik misji: Iwona Zych)
Stypendium miesięczne:
 • mgr Anna Kotarba-Morley, doktorantka (University of Oxford)
  Temat programu badawczego: Badania geoarcheologiczne w basenie portowym i jego okolicach na stanowisku w Berenike nad Morzem Czerwonym (kierownik misji: Iwona Zych)
 • Katarzyna Pawłowska, studentka (Instytut Archeologii UW)
  Temat programu badawczego: Dokumentacja materiału ceramicznego i znalezisk ruchomych z wykopalisk w Berenike nad Morzem Czerwonym (kierownik misji: Iwona Zych)

POLSKA

Stypendia dokumentacyjne im. Kazimierza Michałowskiego:
 • mgr Jakub Brochocki
  Temat: Digitalizacja i wizualizacja obiektów architektonicznych z wykopalisk w Tell Arbid i Tell Rad Shakra w Syrii oraz Bahra 1 w Kuwejcie (kierownik misji: dr hab. Piotr Bieliński, prof. Uniwersytetu Warszawskiego)
 • mgr Agnieszka Kowalska
  Temat: Przygotowanie dokumentacji do publikacji: Saqqara V. Old Kingdom Structures Between the Step Pyramid and the Dry Moat (kierownik misji: prof. Karol Myśliwiec)
 • mgr Agnieszka Kozieł-Dzwonek
  Temat: Digitalizacja i przygotowanie bazy danych zabytków ruchomych pochodzących z wykopalisk w Marina el-Alamein w Egipcie (1987–2005) oraz odpowiednich analogii ceramicznych z wykopalisk na Kom el-Dikka w Aleksandrii (kierownik misji: prof. dr hab. Wiktor Andrzej Daszewski, dr Grzegorz Majcherek)