Stypendia na 2010/2011

Stypendia w Egipcie i Polsce

EGIPT

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje stypendia dla doktorantów i studentów wyższych lat z zakresu archeologii i historii Bliskiego Wschodu, Egiptu i Sudanu.

Pewna pula stypendiów krótkoterminowych przyznawana jest każdego roku naukowcom i studentom wyższych lat na przygotowanie i opracowanie dokumentacji z wykopalisk prowadzonych przez Centrum.

Stypendia 10-miesięczne:
 • Nie przyznano.
Stypendia 5-miesięczne:
 • mgr Maciej Czech, doktorant (Instytut Archeologii UJ)
  Temat rozprawy doktorskiej: Żegluga w antycznej Grecji w świetle źródeł archeologicznych i ikonograficznych (promotor: prof. dr hab. Ewdoksia Papuci Władyka)
 • mgr Mariusz Gwiazda, doktorant (WNHiS UKSW)
  Temat rozprawy badawczej: Relacje persko-bizantyńskie w VI-VII w. (promotor: dr hab. Józef Naumowicz)
 • mgr Aleksandra Hallmann-Mikołajczak, doktorantka (nieafiliowana)
  Temat rozprawy doktorskiej: Przedstawienia strojów prywatnych w sztuce egipskiej od XXV do XXXI Dynastii (promotor: dr hab. Ewa Laskowska-Kusztal)
 • mgr David Wieczorek, doktorant (Instytut Archeologii UW)
  Temat rozprawy doktorskiej: Dipinti budowlane ze Świątyni królowej Hatszepsut w Deir el-Bahari (promotor: prof. dr hab. Karol Myśliwiec)
 • mgr Anna Zając, doktorantka (Instytut Archeologii UJ)
  Temat rozprawy doktorskiej: Sztuka naskalna Pustyni Wschodniej w Egipcie (promotor: prof. dr hab. Krzysztof M. Ciałowicz)
 • Anna Zawadzińska, studentka (Instytut Archeologii UW)
  Temat programu badawczego: Importy ceramiczne z Tunezji na stanowisku Kom el-Dikka w Aleksandrii w XIII-XV w. (dynastia Hafsydów)
Stypendia 4-miesięczne:
 • Larysa Gidzińska, studentka (MISH, UW)
  Temat programu badawczego: Inskrybowane tabliczki z grobowców królewskich I dynastii w Abydos oraz grobowców datowanych na I dynastię w Sakkarze Północnej
 • Urszula Stępień, studentka (Instytut Prahistorii UAM)
  Temat programu badawczego: Krzemieniarstwo Komu E w Tell el-Farcha (Wschodnia Delta Nilu, Egipt)
 • mgr Monika Więch (nieafiliowana)
  Temat programu badawczego: Grupa sigillat wczesnorzymskich z wykopalisk w Aleksandrii
Stypendia 3-miesięczne:
 • mgr Katarzyna Błaszczyk, doktorantka (Instytut Archeologii UJ)
  Temat rozprawy doktorskiej: Figurki zoomorficzne w kulturze Nagada III (promotor: prof. dr hab. Krzysztof M. Ciałowicz)
Stypendia 2-miesięczne:
 • Mariusz Caban, student (Politechnika Wrocławska)
  Temat: Dokumentacja architektury Kompleksu Kultu Królewskiego w Deir el-Bahari (kierownik misji: dr Zbigniew E. Szafrański)
 • Patryk Chudzik, student (Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego)
  Temat programu badawczego: Groby okresu Średniego Państwa na obszarze Teb Zachodnich
 • mgr Piotr Czerkwiński, doktorant (Instytut Archeologii UW)
  Temat rozprawy doktorskiej: Sarkofag Nektanebo II. Historia sarkofagu dwóch wielkich władców Egiptu (promotor: prof. dr hab. Adam Łukaszewicz)
 • Mateusz Długokęcki, student (Instytut Archeologii UW)
  Temat programu badawczego: Pojemniki kanopskie w okresie faraońskim
 • mgr Anna Drzymuchowska (nieafiliowana)
  Temat: Dokumentacja materiału ceramicznego z wykopalisk w Marei (kierownik misji: dr hab. Hanna Szymańska)
 • Julia Górecka, studentka (Instytut Archeologii UW)
  Temat: Dokumentacja materiału ceramicznego z wykopalisk w Tebtynis (kierownik misji: prof. Claudio Galazzi) oraz z wykopalisk w Sheikh Abd El-Gurna (kierownik misji: mgr Tomasz Górecki)
 • mgr Ewa Józefowicz, doktorantka (nieafiliowana)
  Temat rozprawy doktorskiej: Legitymizacja władzy kobiet – faraonów (promotor: dr hab. Ewa Laskowska-Kusztal)
 • mgr Agnieszka Kowalska (nieafiliowana)
  Temat: Dokumentacja materiału archeologicznego z wykopalisk w Sakkarze (kierownik misji: prof. dr hab. Karol Myśliwiec)
 • mgr Iwona Kozieradzka-Ogunmakin (nieafiliowana)
  Temat: Dokumentacja materiału archeologicznego z wykopalisk w Sakkarze (kierownik misji: prof. dr hab. Karol Myśliwiec)
 • mgr Piotr Maliński, doktorant (Wydział Historyczny UAM)
  Temat rozprawy doktorskiej: Między wykopaliskami rabunkowymi a archeologicznymi. Społeczno-kulturowa funkcja materialnego dziedzictwa przeszłości w Dolinie Nilu (na przykładzie plemienia Manasir z północnego Sudanu) (promotor: dr hab. Ryszard Vorbrich)
 • mgr Svetlana Myshusta, doktorantka (Instytut Archeologii UW)
  Temat rozprawy doktorskiej: Symbolika koron królewskich w ikonografii królowej Hatszepsut i Totmesa III (promotor: prof. dr hab. Karol Myśliwiec)
 • mgr Grzegorz Pryc, doktorant (Instytut Archeologii UJ)
  Temat rozprawy doktorskiej: Naczynia kamienne z okresu pre-wczesnodynastycznego w Egipcie (promotor: prof. dr hab. Krzysztof M. Ciałowicz)
 • mgr Tomasz Skrzypiec (nieafiliowany)
  Temat: Konserwacja i dokumentacja architektoniczna materiału z wykopalisk w Marei (kierownik misji: dr hab. Hanna Szymańska)
 • Agata Smilgin, studentka (Instytut Prahistorii UAM)
  Temat: Dokumentacja i rekonstrukcja piaskowcowych sfinksów Hatszepsut w Deir el-Bahari (kierownik misji: dr Zbigniew E. Szafrański)
 • Paweł Srokowski, student (Politechnika Wrocławska)
  Temat: Dokumentacja architektury świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari (kierownik misji: dr Zbigniew E. Szafrański)
 • mgr Anastasia Stupko, doktorantka (Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej PAN)
  Temat rozprawy doktorskiej: Sceny ofiarne dekorujące Kaplice Kultu Królewskiego świątyni Hatszepsut w Deir El-Bahari w kontekście ich wzorców z okresu Starego Państwa (promotor: prof. dr hab. Karol Myśliwiec)
 • dr Fabian Welc (UKSW)
  Temat: Dokumentacja materiału archeologicznego z wykopalisk w Sakkarze (kierownik misji: prof. dr hab. Karol Myśliwiec)

POLSKA

Stypendia dokumentacyjne im. Kazimierza Michałowskiego:
 • mgr Katarzyna Danys-Lasek
  Temat: Dongola i Naqlun — cyfrowa dokumentacja rysunków i baza danych materiału ceramicznego z wykopalisk (kierownik misji: prof. dr hab. Włodzimierz Godlewski)
 • mgr Maciej Makowski
  Temat: Tell Arbid — opracowanie dokumentacji prac wykopaliskowych przeprowadzonych na stanowisku Tell Arbid w sektorze SD (kierownik misji: dr hab. Piotr Bieliński)
 • mgr Joanna Rądkowska
  Temat: Nea Paphos — opracowanie dokumentacji wykopaliskowej z wykopalisk w Nea Paphos na Cyprze (kierownik misji: dr Henryk Meyza)