Odkrycia w Gonio (Gruzja): rzymska tłocznia do wina

Podczas tegorocznych badań w rzymskim forcie Apsaros (Gonio, Gruzja) polsko-gruzińska ekspedycja pod kierunkiem Radosława Karasiewicz-Szczypiorskiego (CAŚ UW) oraz Shoty Mamuladze (Agencja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Adżarii) dokonała kolejnych ciekawych odkryć. Stanowisko jest od kilku lat znane ze względu na odkrycie mozaiki podłogowej w ruinach domu dowódcy garnizonu.

W ramach prac polsko-gruzińskiej ekspedycji prowadzone są zarówno wykopaliska w obrębie murów twierdzy, jak i badania poza jej terenem. Wykonany przez stronę polską skaning laserowy (LIDAR) okolic Apsaros ujawnił anomalie w ukształtowaniu terenu, które wskazywały na możliwą obecność pozostałości archeologicznych. Jedno z takich miejsc, po rekonesansie terenowym przeprowadzonym wiosną, zostało wytypowane do dalszych badań. Podczas wykopalisk odkryto tam dobrze zachowane pozostałości tłoczni do wina. Tłocznia została porzucona w III w. n.e., była więc użytkowana w czasach gdy w Apsaros stacjonował rzymski garnizon. Urządzenie niemal na pewno stanowiło część gospodarstwa produkującego wino na lokalne potrzeby, w tym dla rzymskiego wojska.

– „Warto zwrócić uwagę, że tłocznia ma cechy konstrukcyjne typowe dla lokalnej tradycji winiarskiej ale do uszczelnienia powierzchni roboczej oraz zbiornika na moszcz wykorzystano zaprawę hydrauliczną typową dla budownictwa rzymskiego. Tłocznia jest wiec świadectwem wymiany idei na pograniczu pomiędzy Imperium Rzymskim i lokalnym Królestwem Iberii” – podkreśla Karasiewicz-Szczypiorski.

Rzymski fort Apsaros jest od kilku lat znany ze względu na odkrycie mozaiki podłogowej w ruinach domu dowódcy garnizonu (praetorium). Kolejne sezony badań pokazały, że w sąsiednich pomieszczeniach zachowały się fragmenty co najmniej dwóch innych mozaik. Jedna z nich jest nadal odkopywana przez archeologów.