Warsztaty na temat tkanin pogrzebowych

Ogłoszony został program interdyscyplinarnego warsztatu “Funerary Textiles. Towards a better method for in situ study, retrieval and conservation”. Wydarzenie odbędzie się w formie zdalnej  w dn. 15 i 16 kwietnia 2021 r.

Tekstylia zawsze odgrywały znaczącą rolę w śmierci. Były i nadal są używane do ukrycia ciała i transformację go w „zmarłego”. Ta rola jest dobrze zilustrowana w badaniach etnologicznych, ale często jest pomijana w archeologii. Podczas wykopalisk, tkaniny są oddzielane od ludzkich szczątków, są dokumentowane osobno, przechowywane w innych miejscach i badane przez różnych specjalistów. W ten sposób niszczone są cenne wskazówki co do wydarzeń związanych z pogrzebem, co ogranicza nasze zrozumienie tych wydarzeń. Jak przygotowano ciało przed pogrzebem? Jak było postrzegane przez krewnych zmarłego i resztę społeczności? Jaką rolę odegrały tkaniny w jego metamorfozie w zmarłego?

Organizowane przez badaczki z CAŚ UW warsztaty mają na celu zbadanie tych kwestii poprzez zgromadzenie niewielkiego, ale wysoce wyspecjalizowanego zespołu specjalistów z dziedzin bioantropologii, archeologii, badań tekstyliów i konserwacji. Wykraczając poza ramy geohistoryczne, uczestnicy warsztatów będą starali się stworzyć nowe metody badania, eksploracji i konserwacji tekstyliów grobowych in situ podczas wykopalisk.

„Wierzymy, że spotkanie to pozwali wypracować narzędzia przydatne do przyszłych badań zarówno w zakresie archeologii tekstyliów, jak i bioarcheologii. A także, że będzie promować interdyscyplinarną współpracę naukowców zajmujących się tekstyliami” – mówią organizatorki, dr Elsa Yvanez i dr Magdalena W. Woźniak z CAŚ UW.

Warsztaty przygotowane zostały w ramach współpracy CAŚ UW (projekt Unraveling Nubian Funerary Practices, E. Yvanez, PPN / ULM / 2020/1/00246) i EuroWeb, CA19131.

Program i abstrakty wystąpień (PDF).

Darmowa rejestracja przez Eventbrite (link). Zarejestrowani uczestnicy wezmą udział w warsztatach na platformie Zoom

Wydarzenie będzie transmitowane na żywo na YouTube na kanale EuroWeb. Transmisja będzie dostępna z tego linku.