Stypendium Programu Ulama na badania we współpracy z CAŚ UW

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przyznała stypendium w ramach Programu Ulama dr Elsie Yvanez na prowadzenie badań we współpracy z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego (CAŚ UW). Program Ulama ma na celu zwiększenie międzynarodowej mobilności naukowców oraz nawiązanie współpracy naukowej z instytucjami w Polsce.

Dr Elsa Yvanez specjalizuje się w badaniach nad produkcją tekstyliów na terenie starożytnej Nubii. Jak wyjaśnia, ​​jej projekt ma na celu wypełnienie luki między badaniami nad tekstyliami a archeologią funeralną, przy użyciu narzędzi interdyscyplinarnych w celu wzbogacenia wiedzy na temat praktyk pogrzebowych w Sudanie w późnej starożytności (ok. 350 p.n.e.–550 n.e.). Wykorzystując metody z antropologii fizycznej, archeologii, tanatologii, konserwacji i badań nad tekstyliami, projekt doprowadzi do stworzenia protokołu najlepszych praktyk w zakresie technik wykopaliskowych, konserwacji oraz analizy tekstyliów grobowych, od momentu ich odkrycia in situ aż po zaawansowane analizy laboratoryjne.

Projekt prowadzony przez dr Elsę Yvanez, w ścisłej współpracy z dr Magdaleną M. Wożniak (opiekun projektu, CAŚ UW), również specjalistką w dziedzinie produkcji tekstylnej, oraz innymi współpracownikami z CAŚ UW, będzie obejmował interdyscyplinarne szkolenia, badania archiwalne i terenowe oraz upowszechnianie (publikacje, seminaria itp.). – Naszym celem jest zmiana postrzegania znalezisk grobowych: nie jako chaotycznej grupy rozproszonych artefaktów, lecz obiektów umieszczonych tam w wyniku wieloetapowych i spójnych zabiegów, podczas których tkaniny okrywają, ubierają, kształtują i chronią ciało zmarłego, jednocześnie nadając danej osobie określoną tożsamość zarówno w świecie żywych, jak i umarłych – mówi dr Yvanez. Realizacja projektu (PPN/ULM/2020/1/00246) rozpocznie się w 2021 r.

Dr Elsa Yvanez jest archeolożką specjalizującą się w badaniach nad produkcją tekstyliów na terenie starożytnego Sudanu i Nubii, nad chaîne opératoire i ekonomicznym znaczeniem przędzenia i tkania, a także nad rolą tekstyliów w produkcji odzieży i ich zastosowaniem w pochówkach. Jest laureatką grantu w ramach programu działań „Maria Skłodowska-Curie” na badania nad archeologią produkcji tekstyliów w Królestwie Meroe (TexMeroe, MSCA 743420), zaś obecnie jest pracownicą naukową w Centrum Badań Włókienniczych Uniwersytetu w Kopenhadze.

Dowiedz się więcej o projekcie TexMeroe: www.texmeroe.com