PAM 29/1 – więcej czasu na nadsyłanie artykułów o ceramice

Przedłużono termin naboru tekstów do tematycznego fascykułu kolejnego tomu rocznika Polish Archaeology in the Mediterranean. Można je będzie nadsyłać do 27 lipca.

Dotyczy to fascykułu tematycznego, poświęconego ceramice rzymskiej i bizantyńskiej na terenie Lewantu (PAM 29/1). Publikacja obu fascykułów przewidziana jest jeszcze na 2020 rok.

Wszystkie zaakceptowane przez redakcję artykuły przejdą proces recenzyjny. Czasopismo Polish Archaeology in the Mediterranean, którego wydawcą są Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, jest publikowane w otwartym dostępie i znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW (70 pkt.).

Szczegółowe informacje na temat składania tekstów do druku można znaleźć na stronie „Dla Autorów„oraz na profilu czasopisma na platformie Index Copernicus.