Praca w systemie dyżurów przedłużona w CAŚ UW do końca lipca

W CAŚ UW przyjęty został system dyżurów dla części pracowników, który obowiązuje od 25 maja. Został on przedłużony o kolejny miesiąc, czyli do 31 lipca.

Pracownicy administracyjni, inżynieryjno- i naukowo-techniczni dyżurują w biurze Centrum przez dwa dni w tygodniu, od godziny 9 do 15, według ustalonego grafiku. Dyżury w siedzibie CAŚ ustalili sobie również niektórzy pracownicy naukowi, choć większość z nich kontynuuje pracę zdalną.

Zobacz grafik dyżurów: (Link do arkusza Google)