Konkurs na stanowisko adiunkta w grancie Opus 18

Dyrektor CAŚ UW ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora w projekcie pt. „MA-P Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru”.

Jest to projekt finansowany ze środków NCN z konkursu OPUS 18 nr 2019/35/B/HS3/02296, a realizowany przez konsorcjum naukowe, w którego skład wchodzą Uniwersytet Jagielloński, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Politechnika Warszawska pod kierunkiem prof. Ewdoksii Papuci-Władyki. Stanowisko adiunkta w tym projekcie jest oferowane specjaliście w zakresie ceramiki rzymskiej stołowej, w tym lampek oliwnych, zwłaszcza z terenu Cypru i wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Musi to być osoba, która uzyskała stopień doktora poza Uniwersytetem Warszawskim.

Aplikacje należy przesyłać do 3 sierpnia 2020 r. Wymagania wobec kandydata i szczegóły konkursu można znaleźć w załączniku.

Więcej informacji na temat projektu.