Czekamy na teksty o ceramice z Lewantu

Zapraszamy do nadsyłania artykułów do tematycznego fascykułu rocznika Polish Archaeology in the Mediterranean poświęconego ceramice rzymskiej i bizantyńskiej na terenie Lewantu.

Badania nad ceramiką rzymską i bizantyjską w Lewancie nabierają tempa wraz z rosnącą liczbą badaczy zajmujących się kwestiami typologicznymi i chronologicznymi dotyczącymi zarówno ceramiki użytkowej, jak i luksusowej. Planowany tom tematyczny czasopisma Polish Archaeology in the Mediterranean (PAM), ma stanowić platformę do prezentacji wyników najnowszych badań nad ceramiką rzymską i bizantyjską (koniec I wieku p.n.e. po VII wiek n.e.) z Syrii, Libanu, Palestyny i Jordanii.

Redakcja zachęca do nadsyłania prezentacji oryginalnych badań dotyczących problemów typologii, chronologii i dystrybucji wyrobów lokalnych i importów. Choć redaktorzy kładą nacisk na odkrycia z nowych badań, to nieopublikowany materiał ze starych wykopalisk zostanie również zaakceptowany. Mile widziane są również teksty dotyczące takich kwestii, jak różnorodność regionalna i handel międzyregionalny. Zamieszczenie wielu artykułów w tomie zwartym tematycznie pozwoli udoskonalić i rozszerzyć obecne badania nad ceramiką Lewantu.

Czasopismo PAM to publikacja naukowa o ponad 30-letniej tradycji, dostępna w wersji Open Access oraz w wersji papierowej. Znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW (70 pkt.). Planowany fascykuł tematyczny będzie częścią 29. tomu, który zostanie opublikowany do końca 2020 roku.

Artykuły należy nadsyłać do 30 czerwca 2020 r. aby możliwe było dotrzymania terminu publikacji.

Redaktorzy tomu:
Yvonne Gerber, Department der Altertumswissenschaften, Klassische Archäologie, Universität Basel
Grzegorz Majcherek, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytetu Warszawskiego
Urszula Wicenciak, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytetu Warszawskiego