Grzegorz Majcherek doktorem habilitowanym

Miło nam poinformować, że dr Grzegorz Majcherek, wieloletni pracownik Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, uzyskał stopień doktora habilitowanego. Decyzję tę podjęła jednogłośnie Rada Dyscypliny Archeologia na Uniwersytecie Warszawskim dn. 18 czerwca 2020 roku.

Dr hab. Grzegorz Majcherek jest kierownikiem ekspedycji CAŚ UW w Aleksandrii (od 2002 roku) i w Palmyrze (od 2010 roku). Uczestniczył też w pracach innych projektów CAŚ UW w Egipcie i Syrii. W latach 2001–2012 pełnił funkcję zastępcy dyrektora CAŚ UW.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na okresie klasycznym, na zagadnieniach związanych z badaniami w Aleksandrii i Palmyrze, ale także z całym rejonem wschodniego basenu Morza Śródziemnego. Jest też specjalistą od ceramiki, szczególnie amfor, rzymskich i bizantyńskich.

Zobacz biografię naukową i listę publikacji dr. hab. Grzegorza Majcherka.