Konkurs na stanowisko dyrektora CAŚ UW

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na Dyrektora Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 31 sierpnia 2020 r.

Szczegółowe informacje na temat zadań Dyrektora CAŚ UW oraz wymagań wobec kandydatów ubiegających się o to stanowisko można znaleźć w ogłoszeniu konkursowym. Tryb i warunki postępowania konkursowego określa Regulamin Konkursu.

Zgłoszenia należy przesyłać e-mailem na adres: Konkursy_funkcje_kierownicze@adm.uw.edu.pl
do 12 lipca 2020 r.