Uroczystość wręczenia nagrody prof. Michałowi Gawlikowskiemu

Profesor Michał Gawlikowski jest pierwszym archeologiem, który otrzymuje nagrodę im. prof. Zachwatowicza

– Marek Konopka, wiceprezes PKN ICOMOS, w laudacji na cześć laureata.

W dniu 3 grudnia 2019 roku odbyła się uroczystość wręczenia profesorowi Michałowi Gawlikowskiemu nagrody im. prof. Jana Zachwatowicza za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań i ochrony zabytków. Nagrodę, przyznawaną przez PKN ICOMOS oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, wręczyła prof. Magdalena Gawin, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków.

Pierwsza część laudacji wygłoszonej przez Marka Konopkę wspominała profesora Kazimierza Michałowskiego, podkreślając jego zasługi dla rozszerzenia świadomości naszego dziedzictwa kulturowego na arenę międzynarodową. Nawiązując do niefortunnego tytułu prasowego traktującego o „łowcach głów” z Palmyry, powiedział metaforycznie:

Głowy, które są kontynuacją prac prof. Michałowskiego to jest ten skarb, który nam zostawił. Jedną z nich jest profesor Michał Gawlikowski.
(…) Gawlikowski, zgodnie z zainicjowaną przez prof. Michałowskiego tradycją, zawsze dbał o konserwację odkrywanych obiektów i ich udostępnianie, współpracując z wybitnymi polskimi konserwatorami.

Przedstawił dorobek naukowy profesora Gawlikowskiego, przede wszystkim kilkudziesięcioletnie badania w Palmyrze, podsumowując, że Palmyra została przez niego odkryta na nowo. Podkreślił również, że laureat jest niekwestionowanym autorytetem na skalę światową w dziedzinie epigrafiki aramejskiej, najwybitniejszym aktywnym zawodowo palmyrenistą.

Profesor Gawlikowski dziękując za wyróżnienie przywołał wystawę jubileuszową prezentowaną w Muzeum Egipskim w Kairze z okazji 60-lecia Stacji Badawczej CAŚ UW:

Tak się składa, że właśnie przedwczoraj w Kairze obchodzona była rocznica 60-ciu lat polskiej archeologii, nie tylko w Egipcie, również i w innych krajach, które Marek przed chwilą wymienił. To jest wielka dla mnie satysfakcja, że również tutaj w Warszawie ta praca, nie tylko moja, została doceniona.

Profesor Michał Gawlikowski związany jest z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW od kilkudziesięciu lat, w latach 1991–2005 pełnił funkcję Dyrektora. Podczas uroczystości reprezentacja Centrum wręczyła laureatowi list gratulacyjny w imieniu obecnego Dyrektora dr. Artura Obłuskiego oraz wszystkich pracowników. Drugą osobą, która otrzymała tegoroczną nagrodę jest prof. Maria Lubocka-Hoffmann.