Prof. Michał Gawlikowski uhonorowany Nagrodą im. prof. Jana Zachwatowicza

Z ogromną przyjemnością informujemy, że profesor Michał Gawlikowski otrzyma prestiżową Nagrodę im. prof. Jana Zachwatowicza za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań i ochrony zabytków. Nagroda przyznawana jest przez PKN Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS-POLSKA oraz Generalnego Konserwatora Zabytków.

Prof. dr hab. Michał Gawlikowski od kilkudziesięciu lat związany jest z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW oraz Instytutem Archeologii UW, w latach 1991–2005 pełnił funkcję Dyrektora CAŚ UW, a w latach 1989–1991 Dyrektora IA UW. Jest jednym z najwybitniejszych i najbardziej zasłużonych polskich archeologów, uczniem profesora Kazimierza Michałowskiego. Na przełomie lat 70/80-tych XX wieku brał udział oraz kierował badaniami ratunkowymi w Iraku, między innymi na wyspie Bidżan w ramach międzynarodowego projektu Haditha (Qadisiya) Dam Salvage Project. Na zaproszenie Dyrekcji Generalnej Starożytności i Muzeów Syrii przez wiele lat stał na czele misji archeologiczno-konserwatorskiej badającej słynne mitreum w Hawarte. Największą część zawodowego życia związał jednak z Palmyrą – kierował misją od 1973 roku, dokonując wielu wiekopomnych odkryć. Najnowszy projekt archeologiczny profesora przywiódł go do Arabii Saudyjskiej, na stanowisko Aynuna u wybrzeży Morza Czerwonego. Prof. Gawlikowski jest również wybitnym wykładowcą akademickim, promotorem kilkudziesięciu prac magisterskich, kilkunastu doktoratów, a także autorem recenzji habilitacyjnych i profesorskich. Posiada ogromny dorobek publikacyjny, także jako inicjator i wieloletni redaktor rocznika „Polish Archaeology in the Mediterranean” wydawanego od 1990 roku oraz redaktor naczelny czasopisma „Studia Palmyreńskie” (w latach 1966–2013).

Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się 3. grudnia 2019 r. o godz. 10.30 w Arkadach Kubickiego w Zamku Królewskim w Warszawie.

W 2016 Nagrodę im. prof. Jana Zachwatowicza otrzymał dr Wojciech Kołątaj, wieloletni pracownik Stacji Badawczej CAŚ UW w Kairze.