Zasady ubiegania się o granty związane z badaniami CAŚ UW

Z początkiem października 2019 r. zaczynają obowiązywać nowe zasady regulujące ubieganie się o granty na tematy związane z badaniami prowadzonymi przez CAŚ UW.

Wszystkie granty badawcze realizowane na stanowiskach archeologicznych i konserwatorskich, gdzie badania na podstawie odpowiednich zezwoleń prowadzi Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, mogą być realizowane po pozytywnym zaopiniowaniu przez Kierownika Misji lub Programu Badawczego oraz za pisemną zgodą Dyrektora CAŚ UW. Aby zwiększyć skuteczność ubiegania się o granty afiliowane przy CAŚ UW zostanie powołany zespół złożony m.in. z ekspertów zewnętrznych, który będzie wspierać proces składania grantów.

Szczegółowy opis nowych zasad znajduje się w Zarządzeniu nr 1/2019 Dyrektora CAŚ UW.