Wykład: Alwan Nubian and Alphabetic Writing

Stacja Badawcza w Kairze CAŚ UW ma zaprasza na wykład otwarty dr. Vincenta W.J. van Gerven Oeia pt. Alwan Nubian and Alphabetic Writing in the Medieval Sudan. Dr Van Gerven Oei, specjalista od języka staronubijskiego, współprowadzi obecnie w Kairze warsztaty z tego języka organizowane wspólnie przez Institut français d’archéologie orientale oraz Stację Badawczą w Kairze CAŚ UW.

O wykładzie: Wraz z rozprzestrzenianiem się chrześcijaństwa w średniowiecznym Sudanie grecki i koptyjski alfabet zaczęły służyć do zapisywania lokalnych języków, takich jak staronubijski i bedża. Podczas wykładu przedstawionych zostanie kilka niepublikowanych dotąd inskrypcji z Wadi es-Sofra i Sōba, w których – podobnie jak w języku staronubijskim – pojawiają się znaki alfa-sylabariusza meroickiego, ale mogły zostać napisane w języku, który nie jest ani staronubijskim ani bedża.

Vincent W.J. van Gerven Oei uzyskał stopień doktora na wydziale Media and Communications w European Graduate School oraz w Centre of Modern Thought na Uniwersytecie Aberdeen. Jest filologiem, a także jednym z dyrektorów platformy punctum books publikującej naukowe książki w otwartym dostępie. Jest specjalistą w zakresie języka nubijskiego oraz współredaktorem czasopisma Dotawo: A Journal of Nubian Studies. Kieruje również The Department of Eagles zajmującym się sztuką i humanistyką oraz jest redaktorem the New World Summit. Wśród jego najnowszych publikacji są Cross-Examinations (MER. Paper Kunsthalle, 2015), oraz tomy pod jego redakcją: Beta Exercise: The Theory and Practice of Osamu Kanemura (punctum books, 2019; z Marco Mazzim), ‘Pataphilology: An Irreader (punctum books, 2018; z Seanem Gurdem) oraz Allegory of the Cave Painting (Mousse, 2015; z Mihnea Mircanem). Jego trzytomowa monografia Lapidari (punctum books, 2015) to pierwszy wyczerpujący przegląd socjalistycznego monumentalizmu w Albanii.

Jako tłumacz Van Gerven Oei pracuje głównie nad tekstami anonimowych średniowiecznych nubijskich skrybów, ale także z bardziej współczesnymi autorami, takimi jak Jean Daive, Hervé Guibert, Werner Hamacher, Dick Raaijmakers, Avital Ronell oraz Nachoem M. Wijnberg. Jego teksty ukazywały się, między innymi w Afterall, Glossa, Journal of Juristic Papyrology, postmedieval, Theory & Event.

Czas: środa, 11 września 2019, godz. 18:00

Miejsce: Stacja Badawcza w Kairze CAŚ UW, ul. Mahalla 11, Heliopolis

Obserwuj Wydarzenie na FB