Misja w Nea Pafos: zmiana kierownika


Kierownictwo misji Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW na stanowisku Nea Pafos (Cypr) zmieniło się z początkiem września 2019 r. Prowadzenie misji zostało powierzone prof. Ewdoksii Papuci-Władyce. W latach 2008–2019 misją kierował dr Henryk Meyza z Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN.

Prof. Papuci-Władyka stoi na czele Zakładu Archeologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest specjalistką w zakresie sztuki i archeologii starożytnej Grecji, Cypru, Rzymu oraz kolonii greckich. Od wielu lat związana jest naukowo z Cyprem, a od 2011 roku kieruje projektem Paphos Agora Project finansowanym z grantów NCN Opus i Maestro.