Centrum Doskonałości Naukowej Dioscuri może powstać przy CAŚ UW

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW zostało zakwalifikowane jako instytucja, w ramach której może powstać Centrum Doskonałości Naukowej Dioscuri. W dziedzinie badań nad przeszłością człowieka wybrane zostały tylko trzy jednostki naukowe z całej Polski (8 w obrębie całej humanistyki).

Program Dioscuri powstał z inicjatywy Towarzystwa Maxa Plancka (MPG). Jego celem jest utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri (Dioscuri Centres of Scientific Excellence) w Europie Środkowej i Wschodniej, które podejmą nowatorskie badania naukowe na najwyższym światowym poziomie. Trwa druga edycja programu – Dioscuri 2. W Polsce ma powstać do 10 Centrów Dioscuri, działających przy istniejących już instytucjach, specjalizujących się w różnych dziedzinach nauki. Centra będą finansowane przez Narodowe Centrum Nauki ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych Republiki Federalnej Niemiec. Każde z nich współpracować będzie z niemiecką Jednostką Mentorską.

W kolejnym etapie konkursu aplikować mogą naukowcy, którzy chcą utworzyć Centrum Dioscuri we współpracy z wybraną polską instytucją. Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW oferuje profesjonalne, oparte na wieloletniej międzynarodowej współpracy zaplecze naukowe do utworzenia Centrum Dioscuri.

Od dziesięcioleci jednym z czołowych kierunków badawczych CAŚ UW jest Sudan – Centrum prowadzi badania na stanowiskach takich jak Stara Dongola, Banganarti, Selib, Ghazali czy el-Zuma. Uniwersytet Warszawski jest najsilniejszym centrum badań nad Nubią na świecie. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych gałęzi tych badań są studia lingwistyczne, prowadzone przez współpracującego z CAŚ UW światowej klasy specjalistę prof. Adama Łajtara, jednego z nielicznych uczonych badających język staronubijski. Polskie osiągnięcia w dziedzinie Nubiologii są uznawane na świecie, co potwierdza jednogłośny wybór dr. Artura Obłuskiego na prezesa Międzynarodowego Towarzystwa Nubiologicznego podczas Międzynarodowej Konferencji Nubiologicznej, która odbyła się w Paryżu we wrześniu 2018 r. Jej kolejna, jubileuszowa edycja odbędzie się w Polsce w 2022 roku. Europejska Rada ds. Badań i Rozwoju przyznała prestiżowy Starting Grant na projekt „UMMA – Urban Metamorphosis of the community of a Medieval African capital city” obejmujący badania Centrum nad Starą Dongolą w Sudanie.

Do programu Dioscuri 2 naukowcy mogą zgłaszać się do 20 marca 2019 roku. Informacje o wymogach formalnych oraz procedura aplikacyjna dostępne są na stronie: https://ncn.gov.pl/dioscuri/dioscuri2/