Nabór na stypendia CAŚ UW w Kairze

W roku akademickim 2018/2019 Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW będzie dysponować stypendiami naukowymi realizowanymi w Egipcie i finansowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

O stypendium mogą ubiegać się studenci i absolwenci polskich uczelni na kierunkach z zakresu archeologii, egiptologii, orientalistyki, historii architektury, historii i konserwacji zabytków. Wyjazd na stypendium daje możliwość rozwoju naukowego i uczestnictwa w pracach naukowych polskich misji archeologicznych pracujących w Egipcie.

CAŚ UW wspomaga badania własne stypendystów poprzez udostępnienie infrastruktury i Księgozbioru Podręcznego Stacji. Pomoc obejmuje też ułatwiane kontaktów z polskimi i zagranicznymi misjami archeologicznymi i instytucjami naukowymi, a także organizowanie spotkań i wykładów naukowych, na których prezentują swe badania zarówno uznani naukowcy z Polski i ze świata, jak i stypendyści realizujący swoje programy badawcze.

W ramach stypendiów CAŚ UW zapewnia bezpłatne zakwaterowanie w lokalach Stacji w Kairze, możliwość korzystania z czytelni i urządzeń biurowych Stacji. Pracownicy CAŚ UW oferują również wsparcie przy załatwianiu spraw oficjalnych na miejscu (kontakty z administracją egipską oraz z ambasadą RP w Kairze) i w Warszawie. Otaczają też opieką stypendystów przyjeżdżających do Egiptu po raz pierwszy, zapewniając im bezpłatny transport z lotniska oraz wprowadzenie w praktykalia życia codziennego.

Więcej informacji o warunkach uzyskania stypendium. Relacje poprzednich stypendystów CAŚ UW można znaleźć na profilu FB Stacji w Kairze.