Konferencja Polacy na Bliskim Wschodzie, 2018

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji „Polacy na Bliskim Wschodzie” 2018. W dniach 8–9 czerwca 2018 r. już po raz trzeci chcemy zgromadzić badaczy prowadzących projekty archeologiczne i konserwatorskie na obszarze szeroko pojętego Bliskiego Wschodu.

Problematyka konferencji obejmuje również region Zatoki Perskiej, Azji Środkowej oraz Zakaukazia, a także zagadnienia związane z wymianą kulturową i handlową z tych obszarów na tereny ościenne. Tematy wystąpień mogą dotyczyć rezultatów prac terenowych, a także wyników opracowań przedmiotowych związanych z pracami polskich misji archeologicznych lub prowadzonych przez polskich naukowców na ww. terenach. Wystąpienia będą zgrupowane w 5 sesjach tematycznych. Proponujemy też możliwość przedstawienia posteru.

Chcielibyśmy również otworzyć możliwość zaproponowania paneli dyskusyjnych dotyczących szczególnych zagadnień. Aby panel doszedł do skutku musi w nim wziąć udział min. 5 prelegentów. Osoby, które chciałyby zorganizować taki panel na wybrany przez siebie temat prosimy o kontakt.

Konferencja odbędzie się w dniach 8–9 czerwca 2018 r. Na zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia 2018 r.

Więcej informacji: 1 cyrkularz PnBW 2018

Plakat: