Dendera

Dendera

(gr.) Tentyra

 • Nazwa projektu:

 • Typ stanowiska:

  miasto

  Lokalizacja:

  Egipt
  Górny Egipt

  Datowanie:

  – Pierwszy Okres Przejściowy (ok. 2250 – ok. 2050 p.n.e)
  – zabytki z okresu hellenistyczno-rzymskiego
  – pozostałości sanktuarium z czasów rzymskich

Najciekawsze odkrycia:

– relikty architektoniczne pochodzące głównie z I Okresu Przejściowego – duże założenie wzniesione z cegły mułowej mieściło m.in. piekarnię, gdzie wypiekano chleby składane w ofierze w pobliskiej świątyni Hathor;
– teksty greckie z okresu hellenistycznego i rzymskiego;
– kamienne relikty budowli o charakterze kultowym z okresu rzymskiego.

Historia badań:

Badane przez misję CAŚ UW w latach:

1999–2002

Typ badań:

badania wykopaliskowe

Kierownicy badań:

Adam Łukaszewicz, François Leclère

Instytucje współpracujące:

– Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego
– Institut Français d’Archéologie Orientale (IFAO)

Opis stanowiska i badań:

Miasto Dendera położone w Górnym Egipcie było w starożytności ośrodkiem kultu bogini Hathor. Budowę dedykowanej jej świątyni rozpoczęto w czasach Ptolomeusza IX, zakończono za panowania Nerona. Jej fasada zwrócona jest w kierunku Nilu. W odróżnieniu od klasycznych budowli egipskich nie ma dziedzińca z portykami oraz nie poprzedzają jej pylony. Z kaplicy dedykowanej Ozyrysowi pochodzi słynny „Zodiak z Dendery” z przedstawieniem 12 konstelacji pasa zodiakalnego, jest to jedno z najstarszych przedstawień zodiaku. Na południe od świątyni Hathor mieściła się świątynia Izydy, na zachód – święte jezioro.

Polsko-francuska misja archeologiczna badała między innymi hellenistyczne i rzymskie pozostałości zabudowy miejskiej położone na wschód od świątyni Hathor – jedną z dzielnic antycznego miasta. Odkryto zabudowę z I Okresu Przejściowego, w tym piekarnię, gdzie wypiekano chleby składane w ofierze w świątyni Hathor, a także relikty kamiennej budowli o charakterze kultowym z okresu rzymskiego. Wśród zabytków ruchomych znalazły się również teksty greckie z okresu hellenistycznego i rzymskiego.

Inne materiały na temat misji:
Rezultaty badań:

Sezon po sezonie – „Newsletter PCMA”:

Wystawy:

październik 2007 – 70-lecie polskiej archeologii w Egipcie – wystawa oraz tablica „Wykopaliska w Tell Edfu i w Dendera, Współpraca polsko-francuska”

Inne:

Focus, kwiecień 2012 – Zodiak w jaskini

Galeria: