KSIĄŻKA: Między Sydonem a Berytusem — produkcja naczyń ceramicznych w Fenicji

Z przyjemnością przedstawiamy nową publikację Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW: Porphyreon. Hellenistic and Roman Pottery Production in the Sidon Hinterland. Książka ta, autorstwa dr Urszuli Wicenciak, to siódmy tom w naszej serii monograficznej: PAM Monograph Series.

Warsztat ceramiczny w starożytnym mieście Porphyreon na wybrzeżu fenickim (współczesne Jiyeh w Libanie) był badany podczas prac ratunkowych w 2004 r. przez misję CAŚ UW pracującą na stanowiskach Jiyeh i Chhîm. Warsztat ten działał na skalę lokalną, produkując przede wszystkim amfory i naczynia kuchenne. Stanowił on ważny element lokalnej gospodarki od połowy II wieku p.n.e. do VII wieku n.e.

Zebrany tam materiał ceramiczny — naczynia i odrzuty produkcyjne — posłużył do przeprowadzenia studiów nad repertuarem form wyrabianych tam naczyń oraz do analiz masy glinianej używanej w tym celu. Te badania pozwoliły poznać drugi na wybrzeżu libańskim, po Berytusie, ośrodek produkcji naczyń ceramiczny działający w okresach hellenistycznym i rzymskim.

Monografia prezentująca lokalną produkcję, przedstawia typologiczną i chronologiczną klasyfikację naczyń, a następnie omawia ją w kontekście trendów i zjawisk typowych dla fenickiej produkcji ceramicznej w omawianych okresach. Ogląd produkcji lokalnych warsztatów pozwala wysnuwać nowe wnioski na temat historii starożytnego handlu i rzemiosła w środkowej Fenicji.

Dr Urszula Wicenciak jest adiunktem w CAŚ UW. Specjalizuje się w badaniach nad ceramiką bliskowschodnią, od okresu hellenistycznego po bizantyjski. W swych najnowszych badaniach zajmowała się typologiczną i regionalną analizą naczyń ceramicznych produkowanych na terenie Fenicji. Jej zainteresowania badawcze wynikają z jej zaangażowania w projekt badawczy w Porphyreon i Chhîm, prowadzony przez CAŚ UW. Uczestniczyła też, jako ceramolog i archeolog, w innych projektach wykopaliskowych w Libanie, Egipcie, Sudanie i na Sycylii.

Urszula Wicenciak, Porphyreon. Hellenistic and Roman Pottery Production in the Sidon Hinterland [=PAM Monograph Series 7], Warszawa: PCMA, 2016

Książka została wydana przy wsparciu finansowym ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (No. 1302 P-DUN/2015) oraz Fundacji Kazimierza Michałowskiego.

Zamówienia: pcma@uw.edu.pl or pam.pcma@uw.edu.pl (Attn. Agnieszka Pieńkowska)
Czytaj więcej: Porphyreon_ulotka
Czytaj więcej: Porphyreon_spis treści