Wykład w Stacji Badawczej w Kairze: A new archive from Late Antique Egypt

Stacja Badawcza Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze ma przyjemność zaprosić na kolejny wykład z cyklu PolAr (Polish Archaeology in the Mediterranean), który wygłosi prof. Tomasz Derda
"A new archive from Late Antique Egypt. ‚Marea’, its basilica and its ostraka"

Wtorek, 20 września 2016, godz. 18:00, w Bibliotece Stacji, przy ul. Mahalla 11 w Kairze

Tomasz Derda kieruje Zakładem Papirologii w Instytucie Archeologii UW, jest też zastępcą kierownika polskiej misji archeologicznej w Deir el-Naklun w Oazie Fajum. Opublikował wiele książek i artykułów na temat rzymskiej administracji w Egipcie.

 „Głównym tematem mojej prezentacji jest „archiwum” dokumentów zapisanych na skorupach naczyń ceramicznych (ostraków) znalezione w „Marei”, stanowisku położonym na południowym brzegu jeziora Mareotis, ok. 45 km na Zachów od Aleksandrii. W tytule wystąpienia nazwa stanowiska zapisana jest w cudzysłowie, ponieważ jego identyfikacja nie jest wcale jednoznaczna. Inne słowo w tym tytule, a mianowicie „archiwum”, również powinno zostać zapisane w ten sposób, z powodów, które wyjaśnię.

W swojej prezentacji najpierw skupię się na wykopaliskach na tym stanowisku, zwłaszcza na wielkiej bazylice z transeptem. W drugiej części, poruszę problemy z identyfikacją stanowisk na południowym brzegu jeziora Mareotis, skupiając się zwłaszcza na hipotezie, że badane stanowisko należy utożsamiać z Philoxenite, założone na początku VI wieku i znane z hagiograficznego tekstu z Enkomionu św. Menasa. W trzeciej i ostatniej części prezentacji omówię ostraka, które, jak sądzę dokumentują proces wznoszenia wielkiej bazyliki”.