Wizyta studyjna z Libanu

Na zaproszenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP gościmy w Polsce Pana Sarkisa El Khoury – Dyrektora Generalnego Generalnej Dyrekcji Starożytności z Ministerstwa Kultury Republiki Libanu, oraz Panią Myriam Ziade – Dyrektor biura DGA ds. regionu południa Gór Libanu i Sajdy.
Wizyta ta podkreśla długoletnią obecność Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Libanie.
Współpraca z partnerami libańskimi, rozpoczęta w roku 1996 w ruinach górskiego stanowiska w Chhim, z czasem rozwinęła się  i obejmuje prace archeologiczne i konserwatorskie, które w ciągu ostatnich lat ujęte zostały w ramy sześciu projektów archeologicznych i sześciu projektów konserwatorskich.
Program wizyty gości libańskich (5–11 października 2015 r.) obejmuje między innymi spotkania i konsultacje z przedstawicielami  Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW,  Instytutu Archeologii UW, Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, urzędów Konserwatora  Zabytków, specjalistami z Muzeum Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Archeologicznego w Krakowie, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz udział w kongresie „Współczesne laserowe techniki i technologie w analizie i usuwaniu nawarstwień z dzieł sztuki i obiektów zabytkowych w architekturze (Warszawa–Kraków).
Wizyta przyczyni się do zintensyfikowania współpracy naukowej i kulturalnej z Libanem.
Fot. E. Chrzanowska, A. Oleksiak

Fot. A. Oleksiak Fot. A. Oleksiak
Fot. E. Chrzanowska