Odznaka honorowa “Bene Merito” dla dr. Zbigniewa E. Szafrańskiego

Minister Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna przyznał dr. Zbigniewowi Szafrańskiemu, pracownikowi Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW i wieloletniemu dyrektorowi Stacji Badawczej Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze, odznakę „Bene Merito” w uznaniu zasług dla promowania i umacniania dobrego imienia Polski oraz pozycji polskiej archeologii śródziemnomorskiej za granicą. Dekoracji dr. Szafrańskiego dokonał w poniedziałek 19 października 2015 roku, w siedzibie Stacji w Kairze, Ambasador RP Michał Murkociński, w obecności licznie zgromadzonych gości.

Dr Zbigniew E. Szafrański jest związany z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW od 1979 roku, kiedy zaczął brać udział w wykopaliskach polskich misji archeologicznych w Egipcie. Był członkiem polskich ekspedycji w Aleksandrii, Sakkarze i Tebach zachodnich, współpracował też z austriacką misją archeologiczną w Tel el-Dab’a/Awaris. Od 1999 roku kieruje Polsko-Egipską Misją Archeologiczno-Konserwatorską w Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari. W tym czasie zakończono restaurację i udostępniono zwiedzającym Górny Taras świątyni (w 2002 r.) oraz Kompleks Kultu Słonecznego (w 2015 r.).

W 2000 został wicedyrektorem Centrum, a w latach 2005–2015 był dyrektorem Stacji Badawczej Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze, założonej w roku 1959 przez prof. Kazimierza Michałowskiego. Za jego kadencji odbywały się tam liczne wykłady i seminaria dla naukowców i studentów – stypendystów Centrum – przebywających w Kairze. W 2007 roku zainicjował na zaproszenie egipskiej Służby Starożytności i koordynował prace licznego zespołu przygotowującego jubileusz siedemdziesięciolecia polskich badań archeologicznych w Egipcie, z której to okazji otwarto w prestiżowych salach ekspozycyjnych Muzeum Egipskiego w Kairze wystawę prezentującą polskie osiągnięcia. Dzięki jego staraniom księgozbiór Stacji wzbogacał się o najnowsze pozycję. Reprezentował Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej na międzynarodowych konferencjach i spotkaniach, brał też udział w naukowym życiu Kairu. Wzmacniając przyjazne stosunki z archeologicznymi instytucjami obecnymi w Kairze promował polska archeologię na forum międzynarodowym.

Fot. A. Wieczorek

Uhonorowany odznaczeniem „Bene Merito” dr Zbigniew Szafrański z żoną Katarzyną w siedzibie Stacji Badawczej Uniwersytetu Warszawskiego w Kairze: stoją od lewej: Dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW dr hab. Tomasz Waliszewski, Ambasador RP w Kairze Michał Murkociński, Katarzyna Szafrańska i dr Zbigniew Szafrański, Dyrektor Stacji Badawczej CAŚ UW w Kairze dr Artur Obłuski z dr Joanną Then-Obłuską. (fot. A. Wieczorek)