Hanna Stefańska 1929-2013

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 6.X.2013 odeszła nasza wieloletnia współpracowniczka pani Hanna Stefańska, archeolog, pracownik Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej PAN.
Pracowała w misjach archeologicznych w Mirmeki i w Aleksandrii.
Na ręce bliskich składamy najszczersze kondolencje.