Od Morza Czerwonego do Zatoki

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych naukowców i studentów na dwudniowe warsztaty

OD MORZA CZERWONEGO DO ZATOKI: Nowe kierunki w badaniach archeologicznych Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.

Warsztaty te odbędą się w dniach 18 i 19 października 2013 roku na Uniwersytecie Warszawskim.
Pierwszego dnia przewidziane są prezentacje związane z badaniami CAŚ UW w Kuwejcie. Tematami dnia będą:

  1. „Ubaidyzacja” obszarów na południe od głównej strefy kultury Ubaid — charakter rozprzestrzenia się kultury Ubaid; wpływy mezopotamskie a zjawisko lokalnego rozwoju.
  2. Cmentarzyska tumulusowe — zjawisko związane z kręgiem kulturowym rejonu Zatoki Perskiej czy szersze zjawisko charakteryzujące społeczności nomadyczne zamieszkujące rubieże pustyni? Problem rozrzutu chronologicznego grobów tumulusowych.

Drugiego dnia dyskusja toczyć będzie się wokół najnowszych rezultatów polsko-amerykańskich wykopalisk w portowym mieście Berenike nad Morzem Czerwonym.

  1. „Świątynia Lotosów” ― dowód na stałą południowoarabską obecność w Berenike, porcie nad Morzem Czerwonym w IV–V w. n.e.? Osadnictwo południowoarabskie na Pustyni Wschodniej ― aspekty handlowe, religijne, społeczne. Obecność południowoarabska i wpływy aksumickie w materiale archeologicznym z Berenike i okolic.

Warsztaty są bezpłatne i otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Pytania i zgłoszenia prosimy kierować do organizatorów, Joanny Rądkowskiej i Łukasza Rutkowskiego, na adres: pcma.warsaw.workshop@gmail.com

lub do Centrum archeologii Śródziemnomorskiej UW: pcma@uw.edu.pl