Marta Mierzejewska

Zainteresowania badawcze:

  • technologia i produkcja ceramiki
  • ceramika islamska z obszaru Syrii, Iraku i Zatoki Perskiej
  • handel morski w Zatoce Perskiej w okresie islamskim
  • osadnictwo wczesnoislamskie w Dolinie Eufratu
Kariera zawodowa

Wykształcenie

2007–2010 Studia licencjackie w Zakładzie Wschodu Starożytnego, na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja: asyriologia. Temat pracy licencjackiej: „Bogowie „Igigu i Anunna(ku) w Mezopotamii”

2007–2009 Studia magisterskie w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja: archeologia Bliskiego Wschodu. Temat pracy magisterskiej: „Misy abbasydzkie z Bidżanu (Irak)”

2003–2007 Studia licencjackie w Instytucie Archeologii, Uniwersytet Warszawski, Specjalizacja: Archeologia Bliskiego Wschodu, Temat pracy licencjackiej: „Przedstawienia zwierząt na ceramice Niniwa 5 i Ceramice Szkarłatnej”

Stanowiska i funkcje

od 2010 Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW,
zakres obowiązków: asystentka Dyrektora, Lokalny Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych, bieżąca działalność biura w Warszawie, prowadzenie spraw Stypendystów PCMA, sprawozdawczość PCMA, administracja strony internetowej na portalu społecznościowym Facebook, edycja treści Wydarzeń na stronie internetowej PCMA

2009 Wolters Kluwer Polska – Assistant Product Manager (Segment Zdrowie & Edukacja) odpowiedzialna za marketing i organizację szkoleń dla nauczycieli i personelu medycznego

2008 Staż studencki w Zakładzie Bliskiego Wschodu w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego; opiekun stażu prof. P. Bieliński

Projekty badawcze

od 2017 UGZAR Project (kierownik projektu prof. R. Koliński) – opracowanie ceramiki islamskiej

2017 Saruq al-Hadid, Dubaj (ZEA) – projekt wykopaliskowy, stanowisko metalurgiczno-osadnicze; jako ceramolog i dokumentalista

2013, 2015–2017 Fajlaka, Archaeological Research Project (Kuwejt); jako ceramolog

od 2011 Osadnictwo wczesnoislamskie na wyspie Bijan (Irak) – badania archiwalne, opracowanie materiału z wykopalisk

2010 Polsko–kuwejcka misja archeologiczna w północnym Kuwejcie, stanowisko Bahra 1; jako archeolog

2005–2009 Polsko-syryjska misja archeologiczna w Tell Arbid (Syria); jako archeolog, rysowniczka, asystetka ceramologa

Inne doświadczenia archeologiczne

2004, 2005Wykopaliska w Truszkach Zalesiu, Polska; praktyki studenckie

Bibliografia naukowa

w druku Mierzejewska M., Pottery, fishermen and the Gulf trade. Preliminary Results of Four Seasons of Kuwaiti-Polish Excavations on Failaka Island. In S.A.H. Shebab, K. Pieta, M. Ruttkay & B. Kovár (eds.), Proceedings of the International Conference: Archaeology of Jazīrat Faylakā and Kuwaiti coast — current research, Nitra 6–8.

w druku Mierzejewska, M., Kharaib el-Desht: The ceramologist’s perspective, w: A. Pieńkowska (red.), Preliminary Results of Five Seasons of Joint Kuwaiti-Polish Excavations at Kharaib el-Desht (2012–2016).

2019 Mierzejewska, M., Hearths, ovens and fishery: Kharaib al‐Dasht as a case of Late Islamic fishing village (Jazirat Faylaka). Arab Arch Epig. 2019; 00: 1– 17. https://doi.org/10.1111/aae.12125

2018 Pieńkowska, A., Mierzejewska, M., Late Islamic fishing industry in the Gulf: the case of Kharaib el-Desht, Jazīrat Faylakā, PSAS 48, 269-278

2016 Mierzejewska, M., Some remarks on the stone vessels from the Islamic layers on Bijan Island, PAM 25, 799–808.

2015 Mierzejewska, M., appendix: Kharaib El-Desht 2013: The Pottery. Preliminary Report, PAM 24/1, 571–578.

2014 Mierzejewska, M., Abbasid basins from Bijan Island, PAM 23/1, 643–662.

Inne

2018 Mierzejewska, M., General characteristics of the 2018 ceramic assemblage [w:] A. Pieńkowska (red.) Kharaib el-Desht – Final Progress Report 2018, 14-21 [Raport wewnętrzny dla Kuwejckiego Departamentu Starożytności];

2017 Mierzejewska, M., Pottery and small finds. [w:] A. Pieńkowska (Ed.), Final progress report on fourth campaign of Joint Kuwaiti-Polish Archaeological Mission at Kharaib el-Desht Site on Failaka Island (Kuwait). 19.03–30.04.2017, 7-30 [Raport wewnętrzny dla Kuwejckiego Departamentu Starożytności];

2016 I. Zych, we współpracy z M. Mierzejewską, Ł. Rutkowskim, A. Szymczak, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Raport Roczny 2015, Warszawa: PCMA

2016 Mierzejewska, M., Pottery and small finds, w: A. Pieńkowska, Preliminary Results of the Third Season of the Joint Kuwaiti-Polish Excavations at Kharaib Desht (2016), 30–44 (raport dla Kuwejckiego Departamentu Starożytności)

2015 Mierzejewska, M., Pottery and Small Finds, w: A. Pieńkowska (red.), Kuwaiti–Polish Archaeological Mission in Kuwait, Failaka Archeological Research Project – comparative study of the settlement patterns on Failaka Island. Investigations of Kharaib el-Desht Settlement Complex. Final Report (raport dla Kuwejckiego Departamentu Starożytności)

2013 Mierzejewska, M., Pottery and Small Finds from Kharaib el-Desht, w: A. Pieńkowska (red.), Kuwaiti–Polish Archaeological Mission in Kuwait. Archeological Research Project – comparative study of the settlement patterns on Failaka Island. Final Progress Report Season 2013 (raport dla Kuwejckiego Departamentu Starożytności)

Konferencje

2019 Konferencja „Polacy na Bliskim Wschodzie 2019”, Wrszawa:

Referat: (z U. Iwaszczuk) „Sumy i rekiny, czyli o osiemnastowiecznej kuchni fajlakańskiej od… kuchni”

2018 Konferencja „Polacy na Bliskim Wschodzie 2018”, Warszawa:

Referat: „Lokalna, regionalna, importowana? Wyniki wstępnej analizy ceramiki sasanidzkiej i wczesnoislamskiej z badań powierzchniowych w Irackim Kurdystanie (Projekt UGZAR)”

2017 Seminar for Arabian Studies, Londyn
Poster (z A. Pieńkowską): „Late Islamic Fishing Industry in the Gulf: The Case of Kharaib el-Desht, Jazīrat Faylakā”

2016 Konferencja sprawozdawcza Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, Warszawa
Referat: „Późnoislamska ceramika z Kharaib el-Desht (Kuwejt) – wstępna analiza i perspektywy badawcze”

2016 Konferencja „Archaeology of Failaka and Kuwaiti coast – current research”, Nitra
Referat: „Pottery, fishermen and the Gulf trade. Preliminary results of four seasons of Kuwaiti–Polish excavations on Failaka Island”

2016 Seminarium PCMA: „Badania archeologiczne Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w rejonie Zatoki Perskiej (w Kuwejcie i Omanie). Przegląd dotychczasowych projektów oraz nowe wyzwania badawcze” (Warszawa, 29 września 2016)
Referat: „Rybacy i ich garnki. Wstępne wyniki badań ceramologicznych Kuwejcko–Polskiej Misji Archeologicznej na Fajlace”

Działalność popularyzatorska
  • przygotowywanie informacji do działu „Wydarzenia” na stronie internetowej Centrum
  • administracja strony internetowej na portalu społecznościowym Facebook
  • 20. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik (2016) – obsługa stanowiska Centrum z atrakcjami dla najmłodszych
  • Piknik rodzinny Odkryj UW! z okazji 200-lecia UW (2016) – stoisko Centrum, warsztat ceramologa: prezentacja pracy z ceramiką

Polecane linki