Waldemar Chmielewski

  • Masnaa

    Masnaa Masna’a Najciekawsze odkrycia: – Dolnopaleolityczne pięściaki i narzędzia otoczakowe należące do grupy najstarszych znalezisk z terenu Iraku – Narzędzia typu lewaluasko-mustierskiego Historia badań: Badane przez misję CAŚ UW w latach: 1981–1983 Typ badań: Wykopaliska Kierownicy badań: Stefan Karol Kozłowski Waldemar Chmielewski Instytucje współpracujące: – Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego – Iracki Departament Starożytności Opis […]

  • Tell Raffaan

    Tell Raffaan Tall Raffan Tall Rafân Najciekawsze odkrycia: – Grób w obstawie kamiennej z okresu Uruk (IV tysiąclecie p.n.e.) – Narzędzia obsydianowe Historia badań: Badane przez misję CAŚ UW w latach: 1984–1985 Typ badań: Wykopaliska Kierownicy badań: Piotr Bieliński Ryszard Mazurowski Waldemar Chmielewski Instytucje współpracujące: – Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego – Iracki Departament Starożytności […]