Tag Archives: Masnaa

  • Masnaa

    Masnaa Masna’a Najciekawsze odkrycia: – Dolnopaleolityczne pięściaki i narzędzia otoczakowe należące do grupy najstarszych znalezisk z terenu Iraku – Narzędzia typu lewaluasko-mustierskiego Historia badań: Badane przez misję CAŚ UW w latach: 1981–1983 Typ badań: Wykopaliska Kierownicy badań: Stefan Karol Kozłowski Waldemar Chmielewski Instytucje współpracujące: – Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego – Iracki Departament Starożytności Opis […]