Masnaa

Masnaa

Masna’a
 • Nazwa projektu:

  Badane w ramach międzynarodowego projektu ratunkowego „Haditha Dam Salvage Project”

 • Typ stanowiska:

  Osada

  Lokalizacja:

  Irak
  Mezopotamia
  Rejon tamy Haditha na Eufracie

  Datowanie:

  – Dolny paleolit (500.000–200.000 p.n.e.)
  – Środkowy paleolit (200.000–40.000 p.n.e.)
  – Górny paleolit (40.000–10.000 p.n.e.)

Najciekawsze odkrycia:

– Dolnopaleolityczne pięściaki i narzędzia otoczakowe należące do grupy najstarszych znalezisk z terenu Iraku
– Narzędzia typu lewaluasko-mustierskiego

Historia badań:

Badane przez misję CAŚ UW w latach:

1981–1983

Typ badań:

Wykopaliska

Kierownicy badań:

Stefan Karol Kozłowski
Waldemar Chmielewski

Instytucje współpracujące:

– Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego
– Iracki Departament Starożytności

Opis stanowiska i badań:

Kompleks ok. 25 stanowisk, głownie paleolitycznych, zlokalizowanych w meandrze Eufratu, gdzie zachowała się sekwencja plejstoceńskich tarasów rzecznych. Najstarsze narzędzia dolnopaleolityczne są znaleziskami pojedynczymi, leżącymi na złożu wtórnym. Najbogatsze materiały datowane są na okres środkowego paleolitu i nawiązują do materiałów typu lewaluasko-mustierskiego z Lewantu i Pustyni Syryjskiej oraz do znalezisk z jaskini Shani-Dar.

Bibliografia projektu:

Kozłowski, S.K. (2006). The Haditha Lithics. In Ch. Kepinski, O. Lecomte & A. Tenu (Eds.), Studia Euphratica. Le moyen Euphrat iraquien révélé par les fouilles préventives de Haditha (pp. 21-65). (Travaux de la Maison René-Ginouvès 3), Paris: De Bocard.

Kozłowski, S.K., Krogulska, M., Reiche, A., Szymczak, K. (1986). Irak, w: Kiss, Z. (red.) 50 lat polskich wykopalisk w Egipcie i na Bliskim Wschodzie, Warszawa: PCMA, 135–142.

Chmielewski, W. & Kozłowski, S.K. (1985). Preliminary results of the study of flint industries from the Haditha region, Iraq. Jahrbuch des Bernischen Historischen Museum 63/64 (Jagen und Sammeln: Festschrift fuer Hans-Georg Bandi zum 65. Geburtstag), 55–68.

Kozłowski, S.K., (1985). Preliminary Results of the Palaeolithic Survey at the Haditha Region „Al-Qdissiya Dam Project“. Sumer XLII 1-2, 12–14.