Michela Gaudiello

  • Debre Gergis

    Debre Gergis Däbrä Gärgəs ደብረ ገርግስ (nazwa w języku tigrinia) Najciekawsze odkrycia: – kamienne filary – stela kamienna sześciometrowej wysokości Historia badań: Badane przez misję CAŚ UW w latach: 2020– Typ badań: Badania wykopaliskowe, badania powierzchniowe (survey) Kierownicy badań: Michela Gaudiello Instytucje współpracujące: – Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego – Urząd ds. Badań i Konserwacji […]