Author Archives

 • Szkoła letnia w Tunezji – przedłużenie terminu zgłoszeń

  Trwa nabór do Szkoły letniej, której zajęcia (w języku angielskim) odbywać się będą na stanowisku Mustis w Tunezji w dniach 20–30 września 2019. Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony. Zajęcia szkoły letniej w Mustis skierowane są w roku 2019 do studentów I-go i II-go stopnia Wydziałów Historycznego, Orientalistycznego oraz filologii klasycznej. Intencją organizatorów jest stworzenie uczestnikom […]

 • Zaproszenie do nadsyłania artykułów do PAM 28

  Redakcja czasopisma „Polish Archaeology in the Mediterranean” rozpoczyna przyjmowanie artykułów do kolejnego tomu czasopisma, który ukaże się w 2019 r. Serdecznie zapraszamy autorów do nadsyłania tekstów, zarówno do fascykułu ogólnego, jak i tematycznego. Tematem przewodnim specjalnego fascykułu tomu 28 będzie szeroko pojęte zagadnienie oświetlenia w starożytności, jego źródeł oraz rozmaitych urządzeń i sposobów rozświetlania mroku, […]

 • Projekt Statutu UW

  Władze Uniwersytetu Warszawskiego prezentują „Projekt Statutu UW”, który będzie przedmiotem obrad Senatu uczelni 8 maja. Dokument uwzględnia uwagi zgłoszone przez społeczność akademicką. Projekt dostępny jest na stronie: www.uw.edu.pl/projekt-statutu-uw. Znaleźć tam można również listę nadesłanych komentarzy oraz list rektora UW prof. Marcina Pałysa w sprawie najważniejszych zmian w projekcie.

 • Propozycje postanowień Statutu UW

  Zapraszamy wszystkich członków społeczności akademickiej UW – pracowników, doktorantów i studentów – do zapoznania się z dokumentem„Propozycje postanowień Statutu Uniwersytetu Warszawskiego – aktualny stan prac Zespołu rektorskiego ds. przygotowania projektu statutu UW”. Uwagi można przesyłać do 25 kwietnia, wypełniając formularz. Dokument będzie przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia Senatu UW. Na podstawie wyników tej dyskusji oraz nadesłanych uwag opracowany zostanie […]

 • Teresa Kołątaj (1940–2019)

  Ze smutkiem zawiadamiamy, że 16 kwietnia 2019 roku odeszła z naszego grona mgr Teresa Kołątaj, filolog orientalista i archeolog. Uczestniczyła w pracach polsko-egipskiej misji archeologiczno-konserwatorskiej na Kom el-Dikka w Aleksandrii, w Egipcie, a także w Palmyrze, w Syrii. Była pracownikiem Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej PAN, przez wiele lat stypendystką Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW i kustoszem w […]

 • Konferencja „Polacy nad Nilem”

  Zakład Archeologii Egiptu i Nubii Instytutu Archeologii UW oraz Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW zapraszają na doroczną konferencję „Polacy nad Nilem” poświęconą badaniom archeologicznym, ale także epigraficznym i konserwatorskim na terenie Egiptu i Sudanu. Szczegóły dotyczące programu konferencji, a także informacje o misjach pracujących w trakcie ostatniego roku na tym terenie będzie można znaleźć wkrótce na […]

 • Praca w Kairze

  Stacja Badawcza w Kairze Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW ogłasza dwa konkursy na stanowisko asystenta/ki Dyrektora Stacji. Kandydat/ka zostanie zatrudniony/a na okres jednego roku z możliwością przedłużenia umowy w przypadku zainteresowania stron. Termin składania dokumentów upływa 20 maja 2019 r. Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne 21.05.2019 r. Dokumenty należy przesyłać mailowo na adres: pcma@uw.edu.pl  Szczegółowe […]

 • Wykopaliska w Omanie – nabór dla studentów

  Zapraszamy studentów Instytutu Archeologii UW zainteresowanych udziałem w wykopaliskach Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Omanie.   Badania będą prowadzone na stanowisku AYN 3, położonym w górach północnego Omanu. Badania obejmują osady z okresu wczesnego brązu i wczesnego żelaza. Wykopaliska odbędą się w listopadzie-grudniu 2019 roku. Studenci II roku studiów licencjackich (lub wyższych), którzy chcieliby wziąć […]