Marek Tycjan Olszewski (1962–2024)

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr. hab. Marka Tycjana Olszewskiego, archeologa, znawcy sztuki antycznej, adiunkta na Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. 

Tematem szczególnych zainteresowań Marka Tycjana Olszewskiego były studia nad sztukami wizualnymi w kręgu kultury grecko-rzymskiej, zwłaszcza nad przedstawieniami mozaikowymi, których interpretacji poświęcił wiele prac naukowych. Analizował m.in. mozaikę odkrytą podczas polskich badań w Nea Pafos na Cyprze, gdzie brał udział w badaniach ekspedycji CAŚ UW w 1981 r. W ostatnich latach jeden z Jego projektów badawczych obejmował mozaiki odkryte na Kom el-Dikka w Aleksandrii, którą odwiedził niedawno, w 2022 roku.